empty
 
 

13.10.202112:35:00UTC+00Đô la Tăng Sau khi Công bố CPI Hoa Kỳ

Sau khi công bố chỉ số CPI của Hoa Kỳ cho tháng 9 lúc 8h30 sáng Thứ Tư theo giờ ET, đồng bạc xanh đã tăng so với các đồng tiền chính của nó. Đồng bạc xanh được giao dịch ở mức 113,61 so với yên, 1,1549 so với euro, 1,3608 so với bảng Anh và 0,9284 so với franc vào khoảng 8:32 sáng theo giờ ET.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.