empty
 
 

19.10.202116:13:00UTC+00Ngân hàng Trung ương Hungary Tăng Lãi suất Thêm nữa

Ngân hàng trung ương Hungary đã tăng lãi suất vào tháng 10, như đã được báo hiệu trong những tháng trước, cho phiên chính sách thứ năm liên tiếp trong bối cảnh lo ngại về lạm phát gia tăng và rủi ro đi lên đối với triển vọng. Hội đồng tiền tệ đã quyết định tăng lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương thêm 15 điểm cơ bản lên 1,80%, ngân hàng Magyar Nemzeti cho biết trong một tuyên bố. Sự thay đổi trước đó trong tỷ giá là một đợt tăng quy mô tương tự vào tháng Chín. Các nhà hoạch định chính sách cũng xem xét sự cần thiết của việc tăng 15 điểm cơ bản trong hành lang lãi suất. Do đó, lãi suất huy động qua đêm được tăng lên 0,85%, và lãi suất cho vay qua đêm và kỳ hạn một tuần được tăng lên 2,75%. MNB cho biết: “Theo đánh giá của những người ra quyết định, triển vọng lạm phát tiếp tục bị bao quanh bởi những rủi ro tăng giá có thể tồn tại dai dẳng hơn so với dự kiến trước đó”. "Vì lý do này, Hội đồng cho rằng cần tiếp tục chu kỳ thắt chặt lãi suất hàng tháng." Các nhà hoạch định chính sách sẽ tiếp tục chu kỳ tăng lãi suất cho đến khi triển vọng lạm phát ổn định xung quanh mục tiêu của ngân hàng trung ương một cách bền vững và rủi ro lạm phát trở nên cân bằng đồng đều trên đường chân trời của chính sách tiền tệ, ngân hàng trung ương nói thêm.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.