empty
 
 

20.10.202117:06:00UTC+00Đấu giá Trái phiếu Thời hạn 20 năm Thu hút Nhu cầu Dưới Mức Trung bình

Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Tư đã công bố kết quả đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 20 năm trị giá 24 tỷ USD trong tháng này, với việc bán ra thu hút nhu cầu dưới mức trung bình. Phiên đấu thầu trái phiếu kéo dài 20 năm đã thu được lợi suất cao là 2,100 phần trăm và tỷ lệ đặt mua trên giá thầu là 2,25. Tháng trước, Kho bạc cũng đã bán trái phiếu kỳ hạn 20 năm trị giá 24 tỷ USD, thu về lợi suất cao là 1,795% và tỷ lệ giá thầu là 2,36. Tỷ lệ giá thầu trên giá thầu là thước đo nhu cầu cho biết số lượng đặt mua cho mỗi chứng khoán trị giá đô la đang được bán. Mười phiên đấu thầu trái phiếu kéo dài 20 năm trước đó có tỷ lệ giá thầu bình quân là 2,35.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.