empty
 
 

20.10.202122:00:00UTC+00Dữ liệu chi tiêu thẻ tín dụng ở New Zealand đến hạn vào thứ năm

Hôm thứ Năm, New Zealand sẽ công bố số liệu tháng 9 về chi tiêu thẻ tín dụng, đánh dấu một ngày khởi sắc cho hoạt động kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Vào tháng 8, chi tiêu bằng thẻ tín dụng đã tăng 27,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Hồng Kông sẽ cho biết số liệu tháng 9 về tỷ lệ thất nghiệp. Trong tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp là 4,7%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.