empty
 
 

25.11.202109:20:00UTC+00Ngân hàng Trung ương Thụy Điển có Tín hiệu Tăng Lãi suất vào năm 2024

Ngân hàng trung ương Thụy Điển không thay đổi lãi suất chủ chốt, như dự kiến rộng rãi vào thứ Năm, và báo hiệu một đợt tăng lãi suất vào năm 2024. Tại cuộc họp chính sách tiền tệ, Ban điều hành của Riksbank đã quyết định giữ lãi suất repo ở mức 0%. Ngân hàng dự báo sẽ tăng lãi suất vào cuối năm 2024. Hội đồng quản trị cũng quyết định mua trái phiếu trong quý đầu tiên của năm 2022 để bù đắp cho các khoản thanh toán gốc sắp tới trong tài sản nắm giữ của Riksbank. Ngân hàng dự báo lượng nắm giữ gần như không thay đổi vào năm 2022, sau đó sẽ giảm dần. Nhưng thông điệp rằng bảng cân đối kế toán sẽ "giảm dần" sau đó cho thấy rằng Ngân hàng đang để mắt đến "QT" vào năm 2023, David Oxley, một nhà kinh tế tại Capital Economics, cho biết. "Về cân đối, chúng tôi nghĩ rằng có rủi ro là việc này thu hẹp bảng cân đối kế toán nhanh hơn những gì ngân hàng nghĩ", nhà kinh tế nói thêm. Riksbank đã nâng cấp dự báo lạm phát cho năm nay, 2022 và 2023. Lạm phát là 3,1% vào tháng 10 năm 2021. Ngân hàng trung ương dự báo nó sẽ giảm vào năm tới. Lạm phát được ghi nhận là 2,1% vào năm 2021 thay vì 2% được ước tính trước đó. Tương tự như vậy, triển vọng cho năm 2022 đã được nâng lên 2,3% từ 2,1%. Ngân hàng dự báo lạm phát sẽ giảm xuống 1,9% vào năm 2023 so với dự báo trước đó là 1,8%. Theo ước tính mới nhất, nền kinh tế sẽ tăng trưởng 4,7% trong năm nay, không thay đổi so với triển vọng trước đó. Dự báo cho năm tới đã được nâng lên 3,8% từ 3,6%. Vào năm 2024, tăng trưởng kinh tế được ghi nhận là 1,5% và lạm phát ở mức 2,2%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.