empty
 
 

29.11.202106:29:00UTC+00Thâm hụt thương mại Thổ Nhĩ Kỳ thu hẹp trong tháng 10

Vào thứ Hai, Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thâm hụt thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ đã thu hẹp trong tháng 10 so với năm ngoái. Thâm hụt thương mại đã thu hẹp xuống 1,438 tỷ USD trong tháng 10 từ mức 2,399 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 9, nhập siêu 2,6 tỷ USD. Xuất khẩu tăng 20,1% hàng năm vào tháng 10 và nhập khẩu tăng 12,8%. Không tính năng lượng và vàng phi tiền tệ, xuất khẩu tăng 19,8% và nhập khẩu tăng 5,9%. Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa và theo lịch, xuất khẩu tăng 2,2% hàng tháng trong tháng 10 và nhập khẩu tăng 1,3%. Trên cơ sở hàng năm, xuất khẩu điều chỉnh theo lịch đã tăng 24,3% trong tháng 10 và nhập khẩu tăng 15,9%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.