empty
 
 

29.11.202111:35:00UTC+00GDP của Thụy Điển tăng hơn mức ước tính ban đầu trong quý 3

Nền kinh tế Thụy Điển mở rộng hơn so với ước tính ban đầu trong quý thứ ba, dữ liệu được sửa đổi từ Cơ quan Thống kê Thụy Điển cho thấy hôm thứ Hai. Tổng sản phẩm quốc nội tăng liên tiếp 2,0% trong quý thứ ba, thay vì 1,8% như ước tính ban đầu. Nền kinh tế đã tăng 0,9% trong quý thứ hai. Sự tăng trưởng liên tiếp này chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng 2,4% trong tiêu dùng hộ gia đình. Đóng góp chính đến từ việc gia tăng chi tiêu cho dịch vụ nhà hàng và khách sạn. Tiêu dùng công cộng tăng 0,2%. Đồng thời, tổng hình thành vốn cố định tăng 2,6% nhờ các khoản đầu tư vào nhà ở. Xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng 0,5% và 2,4%. Nhìn chung, xuất khẩu ròng làm giảm tốc độ tăng trưởng GDP 0,8 điểm phần trăm. Lượng hàng tồn kho thay đổi đã góp phần làm tăng trưởng GDP thêm 1,0 điểm phần trăm trong quý 3. Trên cơ sở hàng năm, GDP tăng 4,7%, như ước tính ban đầu trong quý thứ ba.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.