empty
 
 

30.11.202100:10:00UTC+00Sản xuất công nghiệp Nhật Bản tăng 1,1% trong tháng 10

Hôm thứ ba, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết sản xuất công nghiệp ở Nhật Bản đã tăng 1,1% theo mùa được điều chỉnh vào tháng 10. Điều đó làm giảm kỳ vọng tăng 1,8% sau khi giảm 5,4% trong tháng Chín. Tính trên cơ sở hàng năm, sản xuất công nghiệp giảm 4,7% sau khi giảm 2,3% trong tháng trước. Sau khi công bố dữ liệu, METI đã điều chỉnh đánh giá hàng tháng về hoạt động sản xuất công nghiệp đến mức tạm dừng.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.