empty
 
 

11.05.202212:33:00UTC+00Đô la leo thang sau khi chỉ số CPI của Hoa Kỳ

Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ cho tháng 4 đã được công bố vào lúc 8:30 sáng theo giờ ET Thứ Tư. Sau dữ liệu, đồng bạc xanh đã tăng giá so với các đồng tiền chính của nó. Đồng bạc xanh được giao dịch ở mức 130,41 so với yên, 1,0518 so với euro, 1,2311 so với bảng Anh và 0,9933 so với franc vào khoảng 8:32 sáng theo giờ ET.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.