empty
 
 

12.05.202209:44:00UTC+00Giá nhập khẩu và sản xuất Thụy Sĩ tăng trong tháng 4

Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Liên bang cho thấy giá sản xuất và nhập khẩu của Thụy Sĩ đã tăng trong tháng 4. Giá sản xuất và nhập khẩu tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Tư. Chỉ số giá sản xuất tăng 4,5% hàng năm trong tháng 4 và giá nhập khẩu tăng 11,3%. Trên cơ sở hàng tháng, giá sản xuất và nhập khẩu đã tăng 1,3% trong tháng Tư. Cơ quan này cho biết giá các sản phẩm xăng dầu, kim loại cơ bản, kim loại bán thành phẩm, máy móc và sản phẩm kim loại tăng trong tháng 4. Giá bán trong nước tăng 6,4% hàng năm vào tháng 4 và tăng 1,5% so với tháng trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.