empty
 
 

20.05.202207:45:00UTC+00Sản xuất công nghiệp của Thụy Sĩ tăng trong quý 1

Cơ quan Thống kê Liên bang cho biết sản lượng công nghiệp của Thụy Sĩ đã tăng trong quý đầu tiên của năm 2022, trong khi sản lượng xây dựng giảm. Sản xuất công nghiệp tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên. Sản xuất khu vực thứ cấp tăng 6,9% hàng năm trong quý đầu tiên, trong khi sản lượng xây dựng giảm 0,5%. Dữ liệu cho thấy doanh thu công nghiệp tăng 11,1% hàng năm trong quý đầu tiên và doanh thu xây dựng tăng 3,3%. Trong tháng Ba, sản xuất công nghiệp đã tăng 4,2%, sau khi tăng 15,4% trong tháng Hai. Kim ngạch công nghiệp đã tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3, sau khi tăng 17,2% trong tháng trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.