empty
 
 

23.05.202222:00:00UTC+00Dữ liệu doanh số bán lẻ New Zealand đến hạn vào thứ Ba

Hôm thứ Ba, New Zealand sẽ công bố số liệu quý 1 về doanh số bán lẻ, đánh dấu một ngày khởi sắc cho hoạt động kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Trong ba tháng trước, doanh số bán lẻ tăng 8,6% theo quý và 4,4% so với năm ngoái. Australia sẽ chứng kiến kết quả tháng 5 đối với lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và PMI tổng hợp từ Ngân hàng Jibun; vào tháng 4, điểm của họ lần lượt là 51,1, 53,5 và 50,7. Nhật Bản sẽ chứng kiến kết quả tháng 5 đối với lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và PMI tổng hợp từ S&P Global; vào tháng 4, điểm của họ lần lượt là 58,8, 56,1 và 55,9. Ngân hàng trung ương Indonesia sẽ kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ và sau đó công bố quyết định về lãi suất. Ngân hàng được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn (3,50%), lãi suất tiền gửi (2,75%) và lãi suất cơ sở cho vay (4,25%).Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback