empty
 
 

24.05.202200:18:00UTC+00Doanh số bán lẻ của New Zealand giảm 0,5% theo quý trong Quý 1

Tổng khối lượng bán lẻ ở New Zealand đã giảm 0,5% được điều chỉnh theo mùa trong quý đầu tiên của năm 2022, Thống kê New Zealand cho biết hôm thứ Ba. Điều đó theo sau mức tăng 8,3% đã được điều chỉnh giảm trong ba tháng trước (ban đầu là 8,6%). Theo cấp ngành, biến động lớn nhất là bán lẻ xe có động cơ và phụ tùng - giảm 4,0%; cung cấp phần cứng, xây dựng và làm vườn - giảm 5,5%; bán lẻ hàng điện và điện tử - tăng 2,7%; và bán lẻ ngoài cửa hàng và bán lẻ dựa trên hoa hồng - giảm 10 phần trăm. Tổng giá trị doanh số bán lẻ đã tăng 0,5% so với quý trước, tương đương 133 triệu NZ $ trong Q1. Trên cơ sở hàng năm, sản lượng bán hàng đã tăng 2,3%, chậm lại từ 4,4% trong ba tháng trước đó.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.