empty
 
 

24.05.202214:20:00UTC+00Mức tăng trưởng tổng tiền lương trung bình của Hungary giảm mạnh

Tổng thu nhập trung bình của Hungary tăng với tốc độ chậm hơn trong tháng 3, số liệu từ Văn phòng Thống kê Trung ương Hungary cho thấy hôm thứ Hai. Tổng thu nhập trung bình tăng 17,0% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Ba, chậm hơn nhiều so với mức tăng 31,1% trong tháng Hai. Tổng thu nhập trung bình giảm xuống 495.657 HUF trong tháng 3 từ 526.844 HUF trong tháng trước. Thu nhập ròng tăng 17,0% hàng năm trong tháng 3, sau mức tăng đột biến 31,1% trong tháng trước. Thu nhập đã giảm xuống 329.612 HUF từ 350.351 HUF trong tháng trước. Dữ liệu cũng cho thấy tổng thu nhập trung bình của nhân viên toàn thời gian tăng 17,5% hàng năm vào tháng 3, sau khi tăng 31,7% vào tháng 2. Thu nhập ròng trung bình với lợi ích thuế cao hơn 18,1% so với một năm trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback