17.07.201909:01 Phân tích sóng Elliott của GBP/JPY cho ngày 17 tháng 7 năm 2019

Exchange Rates 17.07.2019 analysis

GBP/JPY giảm xuống mức thấp 133.94. Với sự nhúng này, mức 134.50 đã được hoàn thành. Vì vậy, chúng tôi sẽ tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy cặp đôi đang tìm kiếm một đáy. Dấu hiệu mạnh mẽ đầu tiên về sự suy giảm điều chỉnh trong sóng 2 đã hoàn tất sẽ là sự bứt phá trên ngưỡng kháng cự tại 135.26 trong khi sự bứt phá trên ngưỡng kháng cự ở 136.28 sẽ xác nhận một đợt tăng xung lực mới trong sóng 3 đang diễn ra.

Tuy nhiên, miễn là mức kháng cự tại 135.26 có thể vượt qua mức tăng, chúng ta phải chấp nhận mức giảm cuối cùng xuống ngay dưới mức thấp 133.94. Tuy nhiên, tiềm năng đà đi xuống nên được hạn chế.

R3: 136.28

R2: 134.92

R1: 134.48

Pivot: 134.29

S1: 133.94

S2: 133.68

S3: 133.40

Khuyến nghị giao dịch:

Chúng tôi đã mua GBP ở mức 134.75

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Biểu diễn dưới dạng
Torben Melsted,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.