empty
 
 
12.03.2019 10:35 AM
Decisive days for Brexit and Theresa May on March 12-14

Today, on March 12, the decisive vote on an agreement with the EU in the British Parliament or accept the agreement.

On March 13, in case of failure of the agreement today, there is an option to vote of leaving Britain from the EU without an agreement.

On March 14, there is a vote to postpone Brexit for a long time.

It is practically nowhere to postpone the vote since Britain's release date will be on March 29, if nothing is decided.

Premier May made a final attempt to obtain concessions from the EU on an agreement with the question of the border of Northern Ireland. She met Juncker (EU) late in the evening on March 11 and seemed to have agreed on something but was kept secret.

Most likely, the parliament will not accept the agreement with the EU and as a result, it will accept the option to postpone Brexit on March 14.

Analysts believe that with the failure of the agreement today, hence, the pound could fall sharply to minus 8% of current prices.

On the other hand, the adoption of an agreement could sharply strengthen the pound and, possibly, the euro also.

This image is no longer relevant

Jozef Kovach,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $4000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 7 chúng tôi xổ $4000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback