empty
 
 
19.07.2022 09:18 AM
EURUSD Potential For Bearish Continuation | 19th July 2022

This image is no longer relevant

On the H4, with price moving within the descending trend channel, we have a bearish bias that price will drop from the 1st resistance at 1.02009 at the swing high in line with the 38.2% fibonacci retracement and 100% fibonacci projection to the 1st support at 0.99888 at the swing low. Alternatively, price may reverse off the 1st resistance and rise to the 2nd resistance at 1.03534 at the overlap resistance in line with the 61.8% fibonacci retracement.

Trading Recommendation

Entry: 1.02009

Reason for Entry:

Swing high in line with the 38.2% fibonacci retracement and 100% fibonacci projectionTake Profit: 0.99888

Reason for Take Profit:Swing lowStop Loss: 1.03534

Reason for Stop Loss:

Overlap resistance in line with the 61.8% fibonacci retracement.

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $9000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 5 chúng tôi xổ $9000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback