empty
 
 
09.08.2022 05:06 AM
Forecast for USD/JPY on August 9, 2022

The USD/JPY pair formed a candle with a small body (-6 points) and sweeping shadows on Monday, which creates a sign of a reversal of the growing trend, that is, a sign of the end of the corrective growth from August 2. The reversal will be confirmed by the price dropping below the nearest support of the embedded price channel line at 134.22. The target will open on the underlying embedded line at 132.13.

This image is no longer relevant

The Marlin Oscillator is turning down, being in the downward trend zone. An alternative scenario assumes the price's succeeding growth with the 136.00 target. But a sign of such an alternative will be when the price overcomes yesterday's high at 135.57, which is close enough to the target itself, so in the current situation, the best strategy will be to wait for a sell signal, whether it will happen today or in a few days.

This image is no longer relevant

The price is approaching the support at 134.22 supported by the rapidly declining Marlin Oscillator on the 4-hour chart. The advance of the oscillator in the current situation means that it tends to move into the negative area before the price approaches the MACD line, since the price will already need technical assistance to overcome this support by that time. Ultimately, we are waiting for the price at the nearest target level of 132.13.

Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $9000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 5 chúng tôi xổ $9000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback