empty
 
 

Chỉ báo kỹ thuật DeMarker (DeM) được hình thành dựa trên sự so sánh điểm cực đại của cây nến hiện tại với cây nến trước đó. Khi điểm cực đại của cây nến hiện tại cao hơn cây nến trước đó thì sự chênh lệch này sẽ được ghi nhận. Khi điểm cực đại của cây nến hiện tại bằng hoặc cao hơn cây nến trước đó thì khối lượng được ghi nhận là 0. Sau đó, giá trị nhận được trong một thời kỳ nhất định sẽ được cộng gộp, kết quả cho ta chỉ số DeMarker. Lấy giá trị này chia cho tổng của chính nó và tổng chênh lệch giữa điểm cực tiểu của cây nến hiện tại và cây nến trước đó. Nếu mức giá cực tiểu lớn hơn mức trước đó thì giá trị 0 được cố định.

Nếu giá trị DeMarker giảm xuống dưới 30 sẽ cho kỳ vọng đảo chiều giá lên. Trong trường hợp chỉ báo DeMarker tăng trên 70 sẽ cho kỳ vọng đảo chiều giá xuống.

Việc sử dụng số thời kỳ dài hơn để tính toán giúp bạn nắm bắt được xu hướng phát triển dài hạn của thị trường. Chỉ báo với số thời kỳ ngắn sẽ giúp bạn vào lệnh với ít rủi ro nhất và có lộ trình giao dịch sát với xu hướng của thị trường nhất.

Cách tính

Giá trị của DeMarker cho khoảng thời gian “i” được tính như sau:

Giá trị lớn nhất DeMax(i):

If high(i) > high(i-1) , then DeMax(i) = high(i)-high(i-1), otherwise DeMax(i) = 0

Giá trị nhỏ nhất DeMin(i):

If low(i) < low(i-1), then DeMin(i) = low(i-1)-low(i), otherwise DeMin(i) = 0

Giá trị của DeMarker được tính như sau:

DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))

Trong đó:

SMA - Trung Bình Trượt Giản Đơn;

N - số thời kỳ sử dụng để tính toán.

   Trở về danh sách các chỉ báo   
Trở về danh sách các chỉ báo
Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback