empty
 
 

Hệ thống Parabolic SAR là chỉ số kỹ thuật được thiết kế để phân tích xu hướng thị trường. Chỉ số này thường nằm trên mức giá trên biểu đồ khi xu hướng giảm giá chiếm ưu thế trên thị trường. Và ngược lại, Parabolic SAR duy trì thấp hơn giá khi thị trường nằm dưới sự kiểm soát của người mua.

Parabolic SAR thay đổi hướng sau khi giá vượt qua đường của nó. Do đó, các số liệu tiếp theo của chỉ số sẽ được đặt ở phía bên kia của mức giá. Đồng thời, các mức cao và mức thấp của giai đoạn trước đóng vai trò là điểm khởi đầu. Đảo ngược Parabolic SAR cho thấy xu hướng đã chấm dứt, và giá đã bước vào thị trường đi ngang.

Chỉ số này cho phép các nhà giao dịch xác định các điểm vào chính xác nhất có thể. Nếu giá giảm xuống dưới đường của chỉ số, nó sẽ được coi là tín hiệu để đóng các giao dịch dài. Nếu giá vượt lên trên chỉ số, thì cần phải đóng các giao dịch ngắn. Parabolic SAR thường phục vụ như là một lệnh cắt lỗ dưới.

Đối với các giao dịch dài, số liệu của Parabolic SAR luôn tăng bất kể hướng đi của giá. Tốc độ di chuyển giá ảnh hưởng đến tốc độ mà tại đó đường chỉ số thay đổi vị trí của nó.

Parabolic SAR

Tính toán

SAR(i) = SAR(i-1)+GIA TỐC*(EPRICE(i-1)-SAR(i-1))

Trong đó:

SAR(i-1) - là giá trị của chỉ số trên thanh trước đó;

GIA TỐC - là hệ số tăng tốc;

EPRICE(i-1) - là mức giá cao nhất (thấp nhất) cho giai đoạn trước (EPRICE=CAO cho các vị trí trường và EPRICE=THẤP cho các vị trí đoản).

Giá trị chỉ số tăng nếu giá của thanh hiện tại cao hơn mức tăng trước đó và ngược lại. Hệ số tăng tốc (GIA TỐC) sẽ tăng gấp đôi cùng lúc, điều này sẽ khiến cho Parabolic SAR và giá kết hợp với nhau. Nói cách khác, giá tăng hoặc giảm càng nhanh, thì chỉ số tiếp cận giá càng nhanh.

   Trở về danh sách các chỉ báo   
Trở về danh sách các chỉ báo
Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.