empty
 
 
Chỉ số Parabolic SAR

Hệ thống Parabolic SAR là chỉ số kỹ thuật được thiết kế để phân tích xu hướng thị trường. Chỉ số này thường nằm trên mức giá trên biểu đồ khi xu hướng giảm giá chiếm ưu thế trên thị trường. Và ngược lại, Parabolic SAR duy trì thấp hơn giá khi thị trường nằm dưới sự kiểm soát của người mua.

Parabolic SAR thay đổi hướng sau khi giá vượt qua đường của nó. Do đó, các số liệu tiếp theo của chỉ số sẽ được đặt ở phía bên kia của mức giá. Đồng thời, các mức cao và mức thấp của giai đoạn trước đóng vai trò là điểm khởi đầu. Đảo ngược Parabolic SAR cho thấy xu hướng đã chấm dứt, và giá đã bước vào thị trường đi ngang.

Chỉ số này cho phép các nhà giao dịch xác định các điểm vào chính xác nhất có thể. Nếu giá giảm xuống dưới đường của chỉ số, nó sẽ được coi là tín hiệu để đóng các giao dịch dài. Nếu giá vượt lên trên chỉ số, thì cần phải đóng các giao dịch ngắn. Parabolic SAR thường phục vụ như là một lệnh cắt lỗ dưới.

Đối với các giao dịch dài, số liệu của Parabolic SAR luôn tăng bất kể hướng đi của giá. Tốc độ di chuyển giá ảnh hưởng đến tốc độ mà tại đó đường chỉ số thay đổi vị trí của nó.

Parabolic SAR

Tính toán

SAR(i) = SAR(i-1)+GIA TỐC*(EPRICE(i-1)-SAR(i-1))

Trong đó:

SAR(i-1) - là giá trị của chỉ số trên thanh trước đó;

GIA TỐC - là hệ số tăng tốc;

EPRICE(i-1) - là mức giá cao nhất (thấp nhất) cho giai đoạn trước (EPRICE=CAO cho các vị trí trường và EPRICE=THẤP cho các vị trí đoản).

Giá trị chỉ số tăng nếu giá của thanh hiện tại cao hơn mức tăng trước đó và ngược lại. Hệ số tăng tốc (GIA TỐC) sẽ tăng gấp đôi cùng lúc, điều này sẽ khiến cho Parabolic SAR và giá kết hợp với nhau. Nói cách khác, giá tăng hoặc giảm càng nhanh, thì chỉ số tiếp cận giá càng nhanh.

Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2024
Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback