empty
 
 
RSI Trong Forex là gì?

Chỉ báo kĩ thuật RSI là một chỉ số biến động theo giá và giao động trong khoảng từ 0 đến 100. RSI được xây dựng bởi Wilder, ông khuyến nghị dùng RSI 14 ngày. Sau một thời gian sử dụng, chỉ số RSI được dùng phổ biến ở khung thời gian 9 và 25 ngày. Một trong những phương pháp phân tích RSI phổ biến nhất là tìm một điểm phân kì mà tại đó mức giá chạm mốc cực đại mới và RSI không vượt qua được mốc cực đại trước đó. Điểm phân kì này cũng là tín hiệu cho thấy sắp có sự đảo chiều. Nếu RSI giảm và xuống dưới mức đáy trước đó thì có nghĩa là RSI vừa hoàn thành một “failure swing” (phân kì âm). Failure swing xác nhận một sự đảo chiều mới sắp xảy ra.

Các RSI sau được phân biệt thành:

Các Đỉnh và Đáy Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối thường được hình thành ở mức trên 70 và dưới 30. Chúng thường vượt mức đỉnh và đáy trên đồ thị giá;

Dạng Đồ Thị RSI thường có các dạng đồ thị như đầu và vai hoặc tam giác, có thể nhìn thấy được hoặc không nhìn thấy được trên biểu đồ giá;

Phân kì âm (Xuyên qua hay phá vỡ Hỗ Trợ hoặc Kháng Cự) Đây là nơi mà RSI vượt qua mức đỉnh hoặc xuống dưới mức đáy trước đó;

Các mức Hỗ Trợ và Kháng Cự Các mức hỗ trợ và kháng cự được biểu thị trên đồ thị RSI rõ hơn là trên biểu đồ giá.

Phân Kì Phân kì xảy ra khi mức giá chạm đỉnh hoặc đáy mới nhưng lại không được thể hiện bằng một đỉnh hoặc đáy mới trên đồ thị RSI. Giá thường có xu hướng biến động cùng chiều với RSI.

biểu đồ rsi

Cách tính

RSI = 100-(100/(1+U/D))

Trong đó:
U - là trung bình của số lần giá thay đổi tăng;
D - là trung bình của số lần giá thay đổi giảm.

Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2024
Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback