empty
 
 
Mô hình cờ ngoại hối: Hình tiếp tục xu hướng

Mô hình cờ ngoại hối: Hình tiếp tục xu hướng

Cờ là một mô hình dự đoán sự tiếp tục của xu hướng. Cũng như các con số tương tự khác của sự tiếp tục xu hướng, nó được hình thành sau một sự chuyển động giá cả nhanh chóng và cũng tương tự như sự sụt giảm. Khi cờ được hoàn thành, tiếp theo là một sự tiếp nối của xu hướng, thường là mạnh tương tự như xu hướng trước.

Mô hình biểu đồ cờ là một trong những mô hình biểu đồ chính. Đây là một tín hiệu tiếp nối mà cho thấy hướng đi tiếp tục của một xu hướng. Những người mới và các chuyên gia có quan điểm khác nhau về mô hình này. Trong khi đối với người mới bắt đầu, điều đó có nghĩa là một thị trường đi ngang sắp tới, thì các chuyên gia thị trường coi nó như là sự tạm dừng của xu hướng và theo sau đó là sự tiếp tục với sức mạnh tương đương trước đó. Trong khi đó, xu hướng giá không quan trọng. Cờ được tạo thành cả trong xu hướng tăng và xu hướng giảm.

Mô hình cờ ngoại hối: Hình tiếp tục xu hướng

Các tiêu chí cơ bản của sự hình thành:

  • Giảm hoặc tăng nhanh trong nhiều phiên cùng một lúc;
  • Động thái đi ngang với một phạm vi hẹp và ranh giới được thiết lập rõ ràng của kênh đi ngang theo sau. Sự di chuyển đi ngang trong mô hình cờ hoàn hảo nằm ngược lại một chút so với chuyển động trước. Đây là một điểm rất quan trọng do nếu nó đi theo cùng một hướng, sự đảo chiều sẽ theo sau chứ không phải là sự tiếp tục xu hướng.
  • Trong trường hợp này, mô hình này sẽ không được xem là chỉ báo, hoặc bạn nên đặt lệnh dừng bán / dừng mua càng xa càng tốt từ bứt phá tiềm năng.
  • Xác định ranh giới của kênh của chuyển động đi ngang hình thành. Để dự đoán biến động giá tiếp theo, lấy độ dài của mức tăng hoặc giảm gần đây và đo chính xác cùng độ dài từ biên phạm vi.
  • Bây giờ chia phân đoạn này thành ba phần, trong đó 30% là điểm gia nhập, và 70% là điểm đóng vị trí.

Cần lưu ý rằng thuật toán này có thể áp dụng cho tất cả các mô hình biểu đồ. Và mặc dù một số thương nhân thường quan tâm đến việc mất một phần đáng kể của lợi nhuận ước tính, phương thức này là hoàn toàn hợp lý.

Do thị trường là không thể đoán trước, ngay cả những mô hình đáng tin cậy nhất cũng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nó chính xác theo cùng một cách. 30% đầu tiên của lợi nhuận bị mất sẽ loại bỏ nguy cơ của các phá vỡ giả, trong khi 30% khác sẽ phòng ngừa việc hình thành không đầy đủ.

Ngoài ra, nếu sau khi đạt 70% lợi nhuận mong đợi, sẽ có 2-3 tín hiệu rõ ràng về hướng giá tiếp theo, bạn luôn có thể để giao dịch mở.

Tóm lại, hãy chú ý đến việc rằng sự gia tăng mạnh trước khi hình thành mô hình cờ có thể diễn ra sau một số tin tức quan trọng. Và điều này có nghĩa là xác suất hiệu quả thấp hơn. Do đó, giao dịch mô hình cờ, cần giải thích cẩn thận lý do tại sao nó được hình thành.

Actual patterns

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback