empty
 
 

Mô hình Pennant

Mô hình Pennant là một mô hình quen thuộc được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Con số này thường thấy trên các đồ thị giao dịch của hầu hết các cặp tiền tệ.
Sự phát triển của Pennant trên đồ thị giao dịch cho thấy sự tiếp tục của xu hướng.

Mô hình Pennant là một mô hình quen thuộc được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Con số này thường thấy trên các đồ thị giao dịch của hầu hết các cặp tiền tệ.

Mô hình Pennant có thể là cả tăng và giảm. Đối với cờ hiệu tăng, cột cờ được hướng lên trên với cờ hiệu ở điểm cao nhất. Một cờ giảm có cột cờ hướng xuống dưới với sự hình thành một góc ở điểm thấp nhất của xu hướng.

Mô hình Pennant Mô hình Pennant

Mô hình Pennant bắt đầu với một cột cờ ở dạng một loạt nến đi theo cùng một hướng. Đây có thể là một xu hướng hoặc một động lực giá đơn giản. Tiếp tục giám sát chặt chẽ thị trường ngay sau khi đạt đến điểm thấp nhất của xu hướng giảm (điểm cao nhất của xu hướng tăng) cho phép chúng ta xác định sự hình thành của phần cuối cùng của mô hình - một tam giác cân. Lưu ý rằng mô hình Pennant sẽ hình thành tương đối nhanh. Vào thời điểm khi hai đường đi qua các đỉnh cao và thấp khá nhanh chóng hội tụ về phía nhau, tạo thành một tam giác nhỏ, chúng ta có thể nói một cách an toàn về sự hình thành của Pennant.

Mô hình Pennant

Thời điểm thích hợp để tham gia vào thị trường là thời điểm khi mà giá vượt qua đường Pennant hình thành một tam giác theo hướng xu hướng chính liên quan đến cột cờ.

Actual patterns

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback