empty
 
 

16.04.202111:10 Forex Analysis & Reviews: Daily Video Analysis: GBPCAD facing bearish pressure, potential for further rise!

loader

Today we take a look at GBPCAD. Combining advanced technical analysis methods such as Fibonacci confluence, correlation, market structure, oscillators and demand/supply zones, we identify high probability trading setups. Price is facing bearish pressure as it holds under the descending trendline resistance. We could see a reversal at our Buy entry level, in line with horizontal pullback resistance, and further downside towards take profit levels, in line with 61.8% and -27.2% Fibonacci retracement levels. Stochastics has also just reversed from the upper resistance level where it has reacted from before, in line with our analysis.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Tỷ giá EUR/USD đối mặt với áp lực tăng giá. Khả năng đảo chiều sắp đến!
Tỷ giá EUR/USD đang được giữ trên đường hỗ trợ có xu hướng tăng dần. Có thể xảy ra một đợt thúc đẩy ngắn hạn lên cao hơn mức Fibonacci thoái lui 61.8% then chốt và mức hỗ trợ đầu tiên tại giá trị 1.21085 hướng đến đỉnh.
Author: Dean Leo
07:05 2021-06-15 UTC--4
1198
Tỷ giá XAU/USD đang phản ứng lại điểm pivot, tiềm năng tăng giá hơn nữa!
Tỷ giá XAU/USD hiện đang phản ứng từ đường hỗ trợ nằm ngang có đáy đảo chiều trùng với mức Fibonacci thoái lui 161.8% và mức Fibonacci mở rộng 127.2%. Giá có thể đẩy lên theo hướng đường kháng cự nằm ngang có đỉnh đảo chiều.
Author: Dean Leo
06:45 2021-06-15 UTC--4
1213
Tỷ giá EUR/NZD đang tiếp cận mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần, có khả năng bị đảo chiều!
Tỷ giá đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên, trùng với mức Fibonacci thoái lui 61.8%, Fibonacci mở rộng 78.6%, đường hỗ trợ nằm ngang có đáy đảo chiều và đường hỗ trợ có xu hướng tăng dần. Chúng ta có thể thấy một sự đảo.
Author: Dean Leo
06:36 2021-06-15 UTC--4
1303
Show more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.