empty
 
 

26.11.202111:07 Forex Analysis & Reviews: Forex forecast 11/26/2021 GBP/USD, USD/CHF, EUR/CHF, Gold and Bitcoin from Sebastian Seliga

loader

Let's take a look at the technical picture of GBP/USD, USD/CHF, EUR/CHF, Gold and Bitcoin.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Sebastian Seliga,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2022
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.