empty
 
 

Điều kiện và điều khoản của cuộc thi Nhà giao dịch may mắn

1. Những quy dịnh chung

  • 1.1. Tên của cuộc thi là Nhà giao dịch May mắn (dưới đây gọi tắt là "Cuộc thi").
  • 1.2. Cuộc thi được tổ chức bởi tập đoàn InstaFintech (dưới đây gọi tắt là "Nhà tổ chức").
  • 1.3. Cuộc thi được tổ chức trong 2 tuần từ 00:00 ngày thứ Hai đến 23:59:59 ngày thứ Sáu.
  • 1.4. Bạn có thể đăng kí cho cuộc thi kế tiếp trong thời gian diễn ra cuộc thi hiện tại. Hạn chót là trước 1 tiếng trước khi cuộc thi bắt đầu.
  • 1.5. Giải thưởng 3000$ cho mỗi vòng thì được chia cho những người chiến thắng như sau:
   • Giải 1 - USD 1000;
   • Giải 2 - USD 750;
   • Giải 3 - USD 500;
   • Giải 4 - USD 250;
   • Giải 5 - USD 200;
   • Giải 6 - USD 150;
   • Giải 7 - USD 100;
   • Giải 8 - USD 50.

2. Đối tượng tham dự

  • 2.1. Cuộc thi chỉ dành cho những khách hàng trên 18 tuổi.
  • 2.2. Mỗi người tham gia phải đăng ký cho mới cho mỗi vòng trên trang web của nhà tổ chức.
  • 2.3. Mỗi người tham gia được mở một tài khoản DEMO mới cho mỗi vòng của cuộc thi.
  • 2.4. Người tham gia đồng ý cung cấp thông tin chính xác bao gồm tên đầy đủ giống với chứng minh thư và địa chỉ email xác thực.
  • 2.5. Trong trường hợp phát hiện hai hoặc nhiều tài khoản cùng giao dịch trong một địa chỉ IP, Nhà tổ chức có quyền loại người tham gia đó. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên tránh sử dụng GPRS và 3G .
  • 2.6. Ban tổ chức có quyền từ chối đăng ký của bất kỳ người tham gia nào mà không giải thích lý do hoặc loại bất cứ người tham gia nào trong quá trình diễn ra cuộc thi hoặc sau khi cuộc thi kết thúc. Lý do của việc loại có thể bao gồm việc mở một giao dịch lớn đối lập với những order của cùng một cặp tiền tệ trong những tài khoản giao dịch khác nhau cùng một lúc, cũng như sử dụng những kẽ hở trong dòng chảy giá nhằm bảo đảm lợi nhuận cho mình.
  • 2.7. Đăng ký tham gia cuộc thi, người tham gia phải chấp nhận tất cả các hạn chế và các quy tắc của cuộc thi.
  • 2.8. Sự tham gia của những người thân trong cùng một cuộc thi là bị cấm. Nếu các dữ liệu đăng ký tài khoản của thí sinh trùng với một trong những thí sinh khác, Nhà tổ chức có quyền loại bạn ra khỏi cuộc thi

3. Điều kiện giao dịch

  • 3.1. Sau khi hoàn thành các bước đăng ki, người chơi được mở một tài khoản demo.
  • 3.2. Số tiền gửi ban đầu cho tất cả người chơi là 30,000$ và không thể thay đổi.
  • 3.3. Tỉ lệ đòn bẩy 1:500 .
  • 3.4. Tất cả các đơn đặt hàng đặt giá phi thị trường sẽ bị hủy bỏ. Ban tổ chức của cuộc thi có quyền bỏ bất kì tài khoản nào, trong trường hợp nó đã được sử dụng cho giao dịch báo giá phi thị trường.
  • 3.5. Những người tham gia cuộc thi có thể sử dụng chuyên gia cố vấn và bất kì chiến lược kinh doanh nào
  • 3.6. Cặp tiền tệ chính và ngoại hối cross là những công cụ giao dịch có sẵn trong cuộc thi.
  • 3.7. Khối lượng giao dịch thấp nhất là 0.01 lot và cao nhất là 1 lot. Mỗi vòng là 0.01 lot.
  • 3.8. Những người tham gia cuộc thi có thể liên hệ với phòng Hỗ trợ để thay đổi tài khoản giao dịch của mình thành tài khoản miễn phí Phí qua đêm.
  • 3.9. Số giao dịch được mở bao gồm cả giao dịch chờ tối đa là 10.
  • 3.10. Mức dừng là 10%.
  • 3.11. Những điều kiện giao dịch khác cho các tài khoản giao dịch trong cuộc thi cũng tương tự như đối với tài khoản giao dịch trực tiếp của InstaForex.

4. Công bố kết quả

  • 4.1. Số dư tài khoản của người tham gia có thể truy cập trên trang web của nhà tổ chức trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.
  • 4.2. Nhà tổ chức có quyền công bố công cộng về người chiến thắng sau khi cuộc thi kết thúc.
  • 4.3. Thông tin về nơi cư trú của người tham gia cũng được công bố.
  • 4.4. Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo trong thời gian 14 ngày sau khi cuộc thi kết thúc và hoàn thành tất cả các thủ tục kiểm tra.

5. Xác định người chiến thắng

  • 5.1. Sau khi kết thúc mỗi vòng thi, tất cả các giao dịch sẽ tự động đóng lại tại mức giá hiện tại.
  • 5.2. Trong trường hợp có 2 người tham gia cùng có một mức điểm như nhau thì nhà tổ chức sẽ là người quyết định ai sẽ là người thắng cuộc.
  • 5.3. Những người chiến thắng của cuộc thi phải đồng ý để công bố tên.
  • 5.4. Để xác định người chiến thắng, ban tổ chức của cuộc thi sử dụng tỉ lệ được tính bằng tổng của pips lợi nhuận và trừ pip thua lỗ với hạn chế duy nhất là: mỗi giao dịch có lợi nhuận sẽ chỉ được tính không quá 10 điểm. Có nghĩa là ngay cả khi một giao dịch có lợi nhuận tăng 20, 40 hoặc 50 pips, bạn vẫn chỉ được tính là 10 điểm. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch cũng được tính vào. Ví dụ, nếu người tham gia có hai giao dịch đạt 30 pips lợi nhuận, nhưng một trong số đó là 0.1 lot, và cái thứ hai là 1 lot, giao dịch đầu tiên chỉ làm tăng được 1 điểm ((10 * 0,1) = 1), và giao dịch thứ 2 tăng 10 điểm ((10 * 1) = 10)
  • 5.5. Người tham gia được phép giành được một giải thưởng trong vòng một tháng. Trong trường hợp người tham gia giành được hơn một giải thưởng trong một tháng, tài khoản của người đó sẽ bị loại khỏi cuộc thi và vị trí giải thưởng sẽ bị hạ xuống
  • 5.6. Trong suốt cuộc thi và cả sau khi cuộc thi kết thúc, ban tổ chức có quyền loại bất kì người tham gia nào mà không cần thông báo lý do nếu phát hiện những bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp cho thấy có sự gian lận nhằm giành được giải thưởng.
  • 5.7. Công ty có quyền từ chối trao tiền thưởng cho người chơi nếu tham gia tích lũy các giải thưởng trên một hoặc nhiều tài khoản.

6. Nhận giải thưởng

  • 6.1. The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.
  • 6.2. The prize funds will be credited to a verified live trading account opened by the winner.
  • 6.3. The winner acknowledges liability for any activity on the account opened by the Contest and Campaign Administration or by the winner himself lying within the scope of the agreements and regulations of InstaFintech Group.
  • 6.4. The prize cannot be withdrawn, however, any profit made over the prize amount can be withdrawn without any restrictions.
  • 6.5. The Organizer reserves the right to declare any already given prize invalid and subject to cancellation upon direct or indirect evidence of attempted fraudulent operations with the prize funds.
  • 6.6. A trading account is charged off automatically at filing a withdrawal application. When considering the application, specialists make sure that the balance and free margin comply with the amount of funds available for withdrawal. In case of incompliance the sum specified in the withdrawal application is credited back to the account.
  • 6.7. The Winner agrees that after any withdrawal is made the prize is being cancelled in full amount.

7. Ngôn ngữ

  • 7.1. Những quy tắc được thể hiện dưới ngôn ngữ chính là tiếng anh.
  • 7.2. Để thuận tiện cho người tham gia, Ban tổ chức có thể cung cấp các quy tắc trong một ngôn ngữ khác với tiếng Anh. Phiên bản dịch của các quy tắc chỉ cung cấp thông tin đơn thuần.
  • 7.3. Trong trường hợp các bài đọc biến thể là bản dịch và các quy tắc thì ở dạng tiếng Anh, thì các quy tắc trong tiếng Anh được coi là một bản tham khảo tiêu chuẩn.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.