Real Scalping

Monthly contest among demo-accounts.The prize pool of the tournament is $6,000 per month and $72,000 per year.Those who made the largest deposits are announced as the winners.
Registration
Download Trading Platform
Methods of deposit / withdrawal of funds
Trading in the browser
Loại tài khoản:
Tài khoản demo
Tiền gửi ban đầu:
20,000$
Tần suất của cuộc thi:
Hàng tháng
Thời gian cuộc thi:
1 tháng
Giải thưởng:
6,000$

Nhấn nút Đăng kí bên dưới ngay bây giờ để bạn có thể đăng kí tham gia cuộc thi "Đầu tư đích thực cùng InstaForex" kế tiếp. Tên của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách những người tham dự vài giờ sau khi hoàn tất thủ tục đăng kí. Nếu bạn có thắc mắc gì về chương trình "Đầu tư đích thực" hoặc bất kì chương trình nào của InstaForex, vui lòng gửi mail đến ban quản lý các cuộc thi và chiến dịch của InstaForex theo địa chỉ: [email protected]

Cuộc thi hiện tại đã bắt đầu, nó sẽ kết thúc vào October 30, 2020. Bạn có thể đăng ký tham gia cuộc thi tiếp theo sẽ diễn ra từ November 2, 2020 đến November 27, 2020.* Việc đăng ký tham gia cuộc thi tiếp theo kết thúc 1 giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.

*Cuộc thi được tổ chức vào thời điểm cuối

Thời gian đếm ngược của cuộc thi:

03
Days
11
Hours
34
Minutes

How to participate

Register for the contest

1

Get an initial deposit of $20,000

2

Make transactions with a leverage of 1:500

3

Choose a trade size from 0.01 to 1 lot

4

Win together with InstaForex

5

Free participation

Registration for the next monthly Contest starts at 00:00 (terminal time) on the first day of the current contest till 23:00 (terminal time) of the first day of the next Contest

Leverage is 1:500

Initial deposit of $20,000 is equal for all participants and cannot be changed

The prize pool of each monthly contest amounts to $6,000

A monthly Contest held from 00:00 on the first Monday of month till 23:59:59 (terminal time) on the last Friday of month

The minimum trade size is 0.01 lot, the maximum is 1 lot

The contest results are summed up at 12:00 GMT+3 on the last Saturday of month

Registration
If you have any suggestions on how to improve our contests and campaigns, you can contact us via [email protected].

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.