Facebook
 
 

22.06.202022:00:00UTC+00 Dữ liệu PMI Sản xuất của Nhật Bản phát hành vào thứ ba

Nhật Bản vào thứ ba sẽ công bố các số liệu vào tháng sáu cho PMI sản xuật, dịch vụ và tổng hợp đến từ Ngân hàng Jibun, nêu bật một ngày khiêm tốn cho hoạt động kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Trong tháng năm, chỉ số sản xuất là 38.4, dịch vụ là 26.5 và tổng hợp là 27.8. Philippines sẽ cung cấp số liệu tháng tư cho doanh số bán lẻ; trong tháng ba, doanh số đã tăng 1.1% theo năm. Singapore sẽ công bố số liệu cho tháng năm cho giá tiêu dùng; trong tháng tư, lạm phát chung đã giảm 0.9% trong tháng và 0.7% theo năm và CPI cơ bản giảm 0.3% theo năm. Đài Loan sẽ cho thấy số liệu tháng năm cho sản xuất công nghiệp và bán lẻ; Vào tháng tư, sản xuất công nghiệp đã tăng 3.51% theo năm, trong khi doanh số bán lẻ giảm 10.2% trên cơ sở hàng năm.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.