empty
 
 

24.11.202123:37:00UTC+00Chi tiêu vốn tư nhân của Úc giảm 2,2% trong quý 3

Chi tiêu vốn tư nhân ở Úc đã giảm 2,2% được điều chỉnh theo mùa so với quý 3 năm 2021, Cục Thống kê Úc cho biết hôm thứ Năm - đạt 32,699 tỷ đô la Úc. Con số này yếu hơn kỳ vọng giảm 2,0% sau khi tăng 4,4% trong ba tháng trước đó. Giá vốn xây dựng giảm 0,2% so với quý trước ở mức 16,922 tỷ đô la Úc sau khi tăng 4,6% trong quý 2, trong khi đầu tư máy móc thiết bị nhà máy giảm 4,1% xuống 15,777 tỷ đô la Úc sau khi tăng 4,3% trong ba tháng trước đó. Trên cơ sở hàng năm, chi tiêu vốn tổng thể tăng 12,9%, trong khi vốn đầu tư xây dựng tăng 9,0% và chi phí đầu tư máy móc thiết bị nhà máy tăng 17,4%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.