empty
 
 
02.10.2017 20:05 UTC +4

$40 . , -2018.

40 , . , , , , .

, $43,8 , 2019 $41,6, 2020 $42,4.

, , , .

2,2% 1,4% 1% . . , , , . , , .

, . : $40. : ($5557 Brent) .

1,52%, 4%.

Валютный рынок и его перспективы развития, определяемые динамикой курса доллара.
2022

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.