Ciri-ciri asas perdagangan satu klik yang kompleks

Perdagangan satu klik yang kompleks merupakan satu kemudahan yang optima dalam proses menjalankan operasi perdagagangan yang pelbagai jenis. Fungsi optima perdagangan satu klik mencerminkan peluang memudahkan pencapaian operasi perdagangan (beli/jual) dengan jumlah dengan hanya “satu klik”.

Perdagangan satu klik yang kompleks mengandungi robot perdagangan yang automatik, fungsi perpustakaan dan program alat penyambung antara dua alat yang menyediakan perhubungan dengan robot perdagangan. Sasaran utama pekerjaan adalah perlaksanaan pesanan yang dihantar oleh program alat penyambung antara dua alat.

Program itu melakukan 6 windows perdagangan yang automatik dan tidak bergantung kepada yang lain dengan sendirinya, setiap dari mereka membenarkan operasi dengan pelbagai instrumen perdagangan. Dengan cara menetapkan window anda boleh memilih alatan perdagangan jika ia tidak dilakukan di permulaan perdagangan satu klik yang kompleks dalam carta window yang baru.

Permulaan perdagangan satu klik

Permulaan yang kompleks bermula adalah secara automatik selepas memuat turun (dari laman web InstaForex), memasang dan mengaktifkan terminal.

Jika anda ingin memulakan salinan yang baru(dalam carta window yang baru) di perdagangan satu klik dalam kes ini anda perlu bertindak mengikut situasi itu, apabila anda mengaktifkan program penasihat – untuk mengaktifkan adalah perlu membuang «IFX perdagangan satu klik» program penasihat dari “Navigator” ke carta window:

Sepanjang pelancaran kompleks pertama anda akan melihat program penetapan window (dengan pengaktifan seterusnya window penetapan tidak akan muncul) di mana anda boleh memilih instrumen perdagang untuk perdagangan satu klik (sehingga ke 6):

Anda boleh memilih mana-mana instrumen untuk setiap window perdagangan di kalangan 6 yang dipersembahkan di bawah. Selepas melakukan semua penetapan yang perlu klik kekunci “Adapt”. Tidak lama itu semua maklumat yang diperlukan tiba dari pelayar kompleks itu bersedia untuk bekerja:

Nota: Status aktiviti program penasihat tidak penting. Dalam erti kata lain, persembahan kolmpleks tidak bergantung jika program penasihat aktif atau tidak (jika kekunci dibuka atau ditutup).

Rujukan penetapan Windowe

Untuk memanggil window penetapan dalam program pada bila-bila masa anda perlu mengklik kekunci kanan tetikus pada mana-mana 6 window dan dalam menu di bahagian bawah pilih pilihan “Settings”, selepas itu window perdagangan akan tutup secara automatik dan window penetapan akan diaktifkan.

Satu daya membawa rujukan kepada window penetapan diperlukan dalam kes keperluan untuk menukar instrument perdagangan sepanjang bekerja.

Perlu diingati perlaksanaan semula terminal perdagangan satu klik akan bermula tanpa visual yang automatik di window penetapan.

Penutupan perdagangan satu klik

Terdapat 3 cara menutup kompleks tersebut:

 • Penutupan penuh perdagangan satu klik tanpa meyimpan penetapan. Untuk penutupan komplesk yang lengkap tanpa meyimpan penetapan pada carta adalah perlu untuk membatalkan program penasihat dalam carta (klik pada kanan tetikus pada carta/Program penasihat/Padam). Di samping itu, anda juga boleh menutup carta window.
 • penutupan sementara perdagangan satu klik kompleks tanpa meyimpan penetapan.

  Penutupan sementara yang selesa dalam kes ini adalah perlu untuk menutup kompleks untuk sementara (tidak menyimpan penetapan). Bagaimanapun,adalah bernilai menyatakan bahawa terminal seterusnya mengkuasakan permulaan kompleks automatik diperlukan dengan penetapan window aktif. Untuk tujuan ini adalah perlu untuk menekan “X” pada window perdagangan pertama di perdagangan kompleks satu klik atau menekan kekunci kanan tetikus pada mana-mana window perdagangan dan pilih pilihan “Tutup aplikasi”.

 • Penutupan perdagangan kompleks satu klik dengan menyimpan semua penetapan sepanjang menutup terminal. Secara serentak dengan terminal perdagangan penutupan perdagangan kompleks satu klik akan menyimpan penetapan semasa. Oleh itu pada terminal perdagangan seterusnya pembukaan penetapan kompleks akan disimpan dan window penetapan tidak akan ditunjukan secara automatik.

Dengan perbezaan ketiga pada kuasa perdagangan kompleks satu klik menyimpan penetapan berikut (dan mendapatkan semula mereka pada terminal pembukaan seterusnya):

 • Simbol semua window perdagangan program alat penyambung antara dua alat
 • banyak berfungsi di semua window perdagangan dalam program alat penyambung antara dua alat
 • Pengaturan window saling relatif antara satu sama lain (dalam koordinat X dan Y)
 • Pengaturan window perdagangan saling relatif antara satu sama lain (dalam koordinat Z )
 • maklumat mengenai window perdagangan adalah aktif

Beberapa dari pilihan ini dihuraikan selanjutnya dalam arahan.

Kemudahan perdagangan kompleks satu klik

Pilihan asas perdagangan kompleks satu klik:

 • Perlaksanaan operasi pasaran perdagangan (beli/jual) dengan pengguna tertentu, jumlah
 • Pemantauan keputusan operasi. Jika terdapat apa-apa kesalahan sepanjang perlaksanaan transaksi – dalam window maklumat(diaktifkan pada saat menekan kekunci Beli/jual di atas window perdagangan) kesalahan data akan dibawa kepada perhatian anda.
 • Mempamerkan topik (semasa) secara tetap harga Ask dan Bid untuk instrumen yang anda gunakan. Topik (semasa pada masa kini) harga dicerminkan dalam kekunci pembukaan transaksi: Ask pada butang Beli, Bid pada butang Jual yang akan membenarkan anda untuk tahu pada harga apa anda boleh menyempurnakan operasi yang dirancang.
 • Mempamerkan pertukaran harga akhir yang dinamik (contohnya harga akhir telah meningkat atau jatuh berbanding yang dahulu). Pada bahagian kanan atas di setiap window perdagangan perdagangan kompleks satu klik anada akan melihat anak panah. Dalam kes jika anak panah ke atas-maka harga akhir adalah lebih tinggi daripada yang dahulu, jika ia mengarah ke bawah – maka ia adalah lebih rendah.
 • Perletakan program window secara percuma dalam carta window. Semua window perdagangan boleh dialih dengan mudah dalam carta window yang relatif antara satu sama lain. Pengalihan dilakukan dalam cara yang standard – dengan menekan dan memegang butang tetikus kiri. Untuk membawa salah satu window ke depan hanya klik pada window tertentu.
 • Penutupan sesetengah window perdagangan dalam perdagangan kompleks satu klik. Jika anda ingin menutup window perdagangan anda perlu menekan kekunci kanan tetikus dan pada menu bahagian bawah pilih “tutup window ini”. Untuk akses berulang kali kepada semua window pada program ia perlu ditutup tanpa menyimpan penetapan dan selepas itu «IFX perdagangan satu klik» program penasihat perlu tidak dihubungkan denagan carta window.
 • Penetapan tidak saling bergantung dan penyimpanan penetapan bermula dalam beberapa salinan carta pada perdagangan kompleks satu klik. Semua penetapan pengguna(termasuk penarikan window perdagangan, penetapan lot, pemilihan instrumen perdagangan dan sebagainya.) diaplikasikan hanya dalam carta window di mana sesetengah salinan padaperdagangan satu klik dimulakan.

Sekatan penggunaan

perdagangan kompleks satu klik berfungsi sepenuhnya dalam terminal perdagangan di syarikat InstaForex. Perlaksanaan perdagangan kompleks satu klik dalam terinal pada syarikat yang lain adalah mustahil atau ia akan membawa kepada kesan yang tidak dapat dijangka.

Akibat usaha yang tidak sah untuk membuat salinan perdagangan kompleks satu klik dan menggunakan program diambil sepenuhnya oleh pengguna.

Syarat operasi perdagangan satu klik yang betul

Jika kompleks tersebut disatukan kepada terminal perdagangan secara manual (bukan dengan cara memuat turun dari laman web syarikat InstaForex) pengguna perlu memeriksa penetapan terminal tersebut untuk fungsi yang betul pada perdagangan satu klik.

Penetapan terminal perdagangan melibatkan pengaktifan pilihan berikut:

“Service/Settings/Advisors/Allow Trading” dan “Service/Settings/Advisors/Allow DLL Import”:

Tanpa mengambil kira syarat-syarat yang disenaraikan di atas,untuk mendapat fungsi kompleks betul dan sepenuhnya dilatih adalah mustahil.


Memulakan perdagangan
tanpa risiko dan pelaburan
Dengan Bonus Permulaan baru $1000