empty
 
 

Điều kiện và điều khoản của cuộc thi "Đầu tư đích thực cùng InstaForex

I. Những quy dịnh chung

 • 1. Tên của cuộc thi là Đầu tư đích thực cùng InstaForex (dưới đây gọi tắt là "Cuộc thi").

  2. Cuộc thi được tổ chức bởi tập đoàn InstaFintech (dưới đây gọi tắt là "Nhà tổ chức").

  3. Đây là cuộc thi hàng tháng, được tổ chức từ 00:00 ngày thứ Hai đầu tiên của tháng đến 23:59:59 ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng.

  4. Thời gian đăng kí cho cuộc thi kế tiếp bắt đầu lúc 00:00 ngày thi đầu tiên của cuộc thi hiện tại đến 23:00 giờ ngày thi đầu tiên của cuộc thi kế tiếp.

  5. Giải thưởng 600$ cho mỗi tháng và được chia cho những người chiến thắng như sau:

  • - Giải 1 - 2000 USD;
   - Giải 2 - 1500 USD;
   - Giải 3 - 1000 USD;
   - Giải 4 - 500 USD;
   - Giải 5 - 400 USD;
   - Giải 6 - 300 USD;
   - Giải 7 - 200 USD;
   - Giải 8 - 100 USD;

II. Đối tượng tham dự

 • 1. Chỉ những khách hàng từ 18 tuổi trở lên mới được tham dự vào cuộc thi này.

  2. Mỗi người tham gia cuộc thi phải đăng nhập vào trang web của cuộc thi.

  3. Mỗi người tham gia được mở một tài khoản DEMO mới cho mỗi cuộc thi.

  4. Người tham gia đồng ý cung cấp thông tin chính xác bao gồm tên đầy đủ giống với chứng minh thư và địa chỉ email xác thực.

  5. Trong trường hợp phát hiện hai hoặc nhiều tài khoản cùng hoạt động trong một địa chỉ IP, Nhà tổ chức có quyền loại người tham gia đó. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên tránh sử dụng GPRS và 3G.

  6. Ban tổ chức có quyền từ chối đăng ký của bất kỳ người tham gia nào mà không giải thích lý do hoặc loại bất cứ người tham gia nào trong quá trình diễn ra cuộc thi hoặc sau khi cuộc thi kết thúc. Lý do của bị loại có thể bao gồm việc mở một giao dịch lớn đối lập với những order của các cặp tiền tệ cùng trong những tài khoản giao dịch khác nhau cùng một lúc, cũng như sử dụng những kẽ hở trong dòng chảy giá nhằm bảo đảm lợi nhuận cho mình.

  7. Đăng ký tham gia cuộc thi, người tham gia phải chấp nhận tất cả các hạn chế và các quy tắc của cuộc thi.

  8. Sự tham gia của những người thân trong cùng một cuộc thi là bị cấm. Nếu các dữ liệu đăng ký tài khoản của thí sinh trùng với một trong những thí sinh khác, Nhà tổ chức có quyền loại bạn ra khỏi cuộc thi

III. Trading Terms

 • 1. Sau khi hoàn thành các bước đăng ki, người chơi được mở một tài khoản demo.

  2. Số tiền gửi ban đầu cho tất cả người chơi là 100,000$ và không thể thay đổi.

  3. Tỉ lệ đòn bẩy 1:500.

  4. Tất cả các đơn đặt hàng đặt giá phi thị trường sẽ bị hủy bỏ. Ban tổ chức của cuộc thi có quyền bỏ bất kì tài khoản nào, trong trường hợp nó đã được sử dụng cho giao dịch báo giá phi thị trường.

  5. Những người tham gia cuộc thi có thể sử dụng chuyên gia cố vấn và bất kì chiến lược kinh doanh nào.

  6. Cặp tiền tệ chính và ngoại hối cross là những công cụ giao dịch có sẵn trong cuộc thi.

  7. Khối lượng giao dịch thấp nhất là 0.01 lot và cao nhất là 10 lot. Mỗi vòng là 0.01 lot.

  8. Những người tham gia cuộc thi có thể liên hệ với phòng Hỗ trợ để thay đổi tài khoản giao dịch của mình thành tài khoản miễn phí Phí qua đêm.

  9. Số giao dịch được mở bao gồm cả giao dịch chờ tối đa là 5.

  10. Mức dừng là 10%.

  11. Những điều kiện giao dịch khác cho các tài khoản giao dịch trong cuộc thi cũng tương tự như đối với tài khoản giao dịch trực tiếp của InstaForex.

IV. Công bố kết quả

 • 1. Giá trị tài khoản của người tham gia có thể truy cập miễn phí trên trang web của công ty trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

  2. Nhà tổ chức có quyền công bố công cộng về tên của người chiến thắng sau khi cuộc thi kết thúc.

  3. Thông tin về nơi cư trú của người chiến thắng cũng có thể được công bố.

  4. Kết quả của cuộc thi sẽ được công bố trong vòng 30 ngày sau khi cuộc thi kết thúc và hoàn thành tất cả các thủ tục kiểm tra.

V. Xác định người chiến thắng

 • 1. Sau khi kết thúc cuộc thi, tất cả các giao dịch sẽ tự động đóng lại tại mức giá hiện tại.

  2. Chủ tài khoản kí gửi lớn nhất sẽ là người chiến thắng.

  3. Trong trường hợp có 2 người tham gia cùng có một mức điểm như nhau thì nhà tổ chức sẽ là người quyết định ai sẽ là người thắng cuộc.

  4. Những người chiến thắng của cuộc thi phải đồng ý để công bố tên.

  5. Để nhận giải, người chiến thắng phải hoàn thành những yêu cầu sau: ít nhất 5% tổng lợi nhuận phải được lấy từ kết quả giao dịch của căp tiền tệ GBP/USD và 5% tổng lợi nhuận từ kết quả giao dịch của cặp GBP/JPY.

  6. Người chơi chỉ được phép nhận giải thưởng tối đa một lần cho mỗi cuộc thi. Nếu người chơi chiến thắng lần thứ hai trong cùng một cuộc thi thì giải thưởng sẽ được trao cho người chơi có điểm số cao kế tiếp theo thứ tự.

  7. Trong suốt cuộc thi và cả sau khi cuộc thi kết thúc, ban tổ chức có quyền loại bất kì người tham gia nào mà không cần thông báo lý do nếu phát hiện những bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp cho thấy có sự gian lận nhằm giành được giải thưởng.

VI. Nhận giải

 • 1. Những người chiến thắng nên mở tài khoản và xác minh tài khoản giao dịch trực tiếp của mình trong vòng 30 ngày sau khi công bố kết quả.

  2. Các quỹ giải thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch trực tiếp đã được xác minh và được mở bởi người chiến thắng.

  3. Người chiến thắng phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản được mở bởi ban tổ chức của cuộc thi nằm trong phạm vi của thỏa thuận và quy định của tập đoàn InstaFintech.

  4. Các khoản tiền thưởng không thể được rút ra. Tuy nhiên, bất kỳ khoản lợi nhuận nào có được từ số tiền thưởng thì có thể rút ra.

  5. Ban tổ chức có quyền tuyên bố bất kỳ giải thưởng đã được thông báo là không hợp lệ hoặc hủy giải thưởng khi bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp về các hoạt động gian lận nhằm đoạt được giải thưởng.

  6. Tài khoản giao dịch sẽ được tắt tự động khi có lệnh rút tiền. Ứng dụng này nhằm đảm bảo sự cân bằng và số tiền tự do phù hợp với số tiền của quỹ có sẵn để rút.

  7. Công ty có quyền từ chối trao tiền thưởng cho người chơi nếu tham gia tích lũy các giải thưởng trên một hoặc nhiều tài khoản.

VII. Ngôn ngữ

 • 1. Những quy tắc được thể hiện dưới ngôn ngữ chính là tiếng anh.

  2. Để thuận tiện cho người tham gia, Ban tổ chức có thể cung cấp các quy tắc trong một ngôn ngữ khác với tiếng Anh. Phiên bản dịch của các quy tắc chỉ cung cấp thông tin đơn thuần.

  3. Trong trường hợp các bài đọc biến thể là bản dịch và các quy tắc thì ở dạng tiếng Anh, thì các quy tắc trong tiếng Anh được coi là một bản tham khảo tiêu chuẩn.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.