empty
 
 
Jak vypadá forex?

Jaký je forex?

Slovo forex vzniklo spojením začátků dvou anglických slov: foreign a exchange. Doslovný překlad této fráze znamená směnu cizích měn. Praxe směňování jedné měny za druhou dala vzniknout mezinárodnímu měnovému trhu.


Forex je globální decentralizovaný trh pro obchodování s národními měnami, kde účastníci trhu nebo obchodníci nakupují a prodávají měnové páry. Denní objem forexových obchodů přesahuje 6 bilionů USD. Mezinárodní měnový trh je otevřen 24 hodin denně pět dní v týdnu kromě státních svátků.
Tento finanční trh nabízí skvělé obchodní příležitosti, včetně mechanismu obchodování prostředků s pákou, možnosti obchodování malých objemů, a dokonce vysoké volatility. Nahlédněme nyní do tajů globálního finančního trhu nazývaného forex.

Jak forex funguje

Než se odvážíte vydělávat na kolísání forexových kurzů, nejenže musíte pochopit, jak forex vypadá, ale musíte také porozumět principům jeho fungování.
Banky a investiční fondy
Dealingová centra
Brokerské společnosti
Malé firmy a retailoví obchodníci
Banky a investiční fondy
Dealingová centra
Brokerské společnosti
Malé firmy a retailoví obchodníci
Forex je globální finanční trh spojený společnou komunikační sítí. Účastní se ho velké banky, investiční fondy a individuální obchodníci, kteří směnné kurzy také ovlivňují. Malé firmy a retailoví obchodníci nejsou natolik finančně spolehliví, aby na měnový trh vstupovali sami. Přesto si na něj mohou dovolit vstoupit prostřednictvím třetí strany, například brokerské společnosti nebo dealingového centra.
Obchodování na forexu individuální obchodníky přitahuje, protože měnový trh je snadno dostupným zdrojem příjmů. Abychom tento výrok potvrdili – InstaForex nabízí různé typy obchodních účtů. Každý z nich stanovuje vlastní výši počátečního vkladu a soubor konkrétních služeb. Celkově vzato je forex tím pravým trhem pro obchodníky, kteří dokážou do začátku ušetřit třeba i jen skromnou částku. Retailový investor nebo obchodník sám může jen těžko změnit sentiment forexového trhu. Mnoho soukromých obchodníků nicméně patří spolu s velkými hráči na trhu ke klíčovým silám, které ovlivňují směnné kurzy aktiv.

Jaká aktiva se obchodují

90 %
hlavní a křížové měnové páry
10 %
exotické měnové páry
Obchodními nástroji na forexu jsou měnové páry. Hlavní měnové páry jsou ty, které obsahují americký dolar a aktivně obchodovanou měnu jiné země, například euro, japonský jen, švýcarský frank a britskou libru. Označují se EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF a GBP/USD. Křížové měnové páry americký dolar neobsahují. Vzájemně obchodovat v nich lze jakékoli dvě měny. Tyto měnové páry jsou na forexovém trhu druhé nejoblíbenější. Exotické měnové páry obsahují málo obchodované a výrazně nelikvidní měny. Tvoří nejméně 10 % všech forexových transakcí.
Úplný seznam měnových párů, jejichž obchodování InstaForex nabízí, je uveden na příslušné webové stránce. Libovolný forexový nástroj je navíc za výhodných podmínek možné obchodovat prostřednictvím CFD.

Co jsou na forexu směnné kurzy a tržní kotace

Cena jakéhokoli aktiva na finančním trhu permanentně kolísá. Měnový pár se obchoduje na cenové kotaci směnného kurzu měny podkladové vůči měně kotované. Taková cenová kotace je v technickém grafu označena bodem. Každý bod je automaticky spojen s předchozí kotací aktiva. Na tomto principu jsou vykreslovány online forexové grafy konkrétního obchodního nástroje.
Obrazovka obchodní platformy uvádí dvě hodnoty kotace aktiva. Nižší hodnota se nazývá bid cena, vyšší hodnota je ask cena. Pokud jde o graf páru EUR/USD, je bid cena hodnotou, za kterou se prodává euro a kupuje určitý počet dolarů. Naopak ask cena je cena za nákup eura a prodej několika amerických dolarů.
Bid
Prodejní cena
1,1918
EUR/USD
1,1918
1,1920
Ask
Nákupní cena
1,1920
Směnný kurz na měnovém trhu závisí na mnoha faktorech. Podívejme se na ty nejvýznamnější:
1. Emise peněz.
Pokud vláda aktivně tiskne bankovky, zvětšuje zásobu své národní měny. V určitém okamžiku převýší nabídka poptávku a forexový kurz této národní měny klesá.
2. Bilance zahraničního obchodu.
Země se silným vývozem zajišťuje vysokou poptávku po své národní měně. Dovoz oproti tomu tvoří nabídku měny, a jeho zvýšení tudíž vede k poklesu hodnoty národní měny.
3. Spolehlivost měny.
Chtějí-li lidé ochránit svůj kapitál před potenciálními riziky, převádějí své úspory do určité měny. Netřeba dodávat, že poptávka po této měně stoupá. Kromě toho se měně dostává podpory, když si ji velké společnosti zvolí pro stanovení finančních ujednání ve smlouvě.
Kurzy měnových párů jsou navíc citlivé na mnoho faktorů, například na přírodní katastrofy, verbální intervence vlivných politiků, makroekonomická data a podobně. Aby mohl obchodník předvídat další vývoj finančního nástroje, měl by dobře znát konkrétní faktory, které aktivum vybrané k obchodování ovlivňují.

Je možné na forexu vydělávat

Na internetu jsou tisíce negativních komentářů o forexu. Jejich autoři v podstatě označují měnový trh za podvod a tvrdí, že se na něm dá jen stěží vydělat. Takové komentáře pocházejí hlavně od těch, kdo se do forexu pustili s nadějí, že vyhrají jackpot, neobtěžovali se porozumět podstatě forexu a nevěnovali dost času k jeho prostudování.
Ve skutečnosti může na měnovém trhu vydělávat každý. Klíčem ke stabilním ziskům je permanentní vzdělávání. Nemá smysl, aby obchodník na obchodní platformě náhodně klikal na tlačítka. Měl by si osvojit základní dovednosti pro vytváření přehledů o trhu a přesných předpovědí další situace na trhu. Neschopnost předvídat vývoj trhu je hlavním důvodem, proč začátečníci 3–4krát víc prostředků prodělají, než skutečně vydělají. Za účelem tvorby velmi přesných a ziskových předpovědí by měl obchodník pamatovat na mnoho faktorů, které mohou působit jako katalyzátory trhu.

Podmínky pro dosažení zisku

Podpora ze strany spolehlivého licencovaného brokera
Pravidelné studium
Pozornost věnovaná teorii
Rizikové faktory
Politická a ekonomická situace ve světě a v konkrétních zemích
Geopolitika, zprávy, zvěsti
Rétorika a politika vlivných centrálních bank, úvěrových institucí a top společností
Chcete-li maximálně zefektivnit své obchodování na forexu, věnujte velkou pozornost studiu teorie. Speciální vzdělávací sekce dostupná na webových stránkách společnosti InstaForex prohloubí vaši znalost problematiky.
Než obchodník investuje reálné prostředky, měl by porozumět následujícím klíčovým pojmům:
1. Principům fungování mezinárodního měnového trhu.
Díky těmto znalostem obchodník pochopí dění na burze.
2. Metodám fundamentální a technické analýzy.
Tyto metody výrazně zlepšují přesnost předpovědí pro jakékoli aktivum.
3. Zvláštnostem různých aktiv a finančních derivátů.
Tyto znalosti obchodníkovi pomohou zvolit si správný obchodní nástroj, pracovní dobu a nejlepší strategii.
Tyto znalosti zjednodušují výběr vhodného obchodního nástroje, správné obchodní seance a náležité obchodní strategie. Dobrým řešením pro procvičování obchodních dovedností je demo účet. Tento typ účtu si může otevřít každý klient, aniž by riskoval úspory. Jde o bezplatný tréninkový účet, který obchodníkovi umožňuje zjistit, jak funguje brokerem navržená obchodní platforma, aplikovat teorii na praxi a ověřit si účinnost preferované obchodní strategie.

Jakou strategii zvolit, aby nedošlo ke ztrátám

Kodex obchodování
(soubor pravidel)
Pravidla řízení financí
Správa stop příkazů
Take profit a další termíny.
Kodex obchodování
(soubor pravidel)
Pravidla řízení financí
Správa stop příkazů
Take profit a další termíny.
Chcete-li na forexu obchodovat se ziskem, není dobré činit neuvážená rozhodnutí a vstupovat na trh s nevypočitatelnými obchody. Klíčem k úspěchu každého skutečného obchodníka je vlastní, dobře propracovaná a časem prověřená strategie. Strategií se na forexu rozumí soubor pravidel, na jejichž základě obchodník na trhu spekuluje. Tento kodex podrobně stanoví podmínky, které by měly být pro uzavření obchodu splněny. Strategie navíc obsahuje i pravidla pro řízení financí, nastavení příkazů stop loss / take profit a dalších podmínek.
Při tvorbě efektivní obchodní strategie vám může hodně pomoci forexová analytika . Začátečník ale může chvíli postrádat určitý algoritmus. Vezměte tedy v úvahu následující pravidla obchodování na měnovém trhu.

Obchodovat s velkou pákou je špatný nápad, zvlášť v případě začínajících obchodníků.

Je všeobecně známo, že tržní kotace na forexu při změně volatility kolísají. Během jednoho obchodního dne může cena aktiva zaznamenat mírné výkyvy v řádu několika desetin procenta. Cena by se přitom mohla změnit o více než 5–10 %. Za účelem zvýšení potenciálních zisků nabízí InstaForex svým klientům možnost obchodovat s pákou, tzn. s virtuálními zapůjčenými prostředky. Vklad obchodníka v podstatě není připsán ve formě reálných peněz. Obchodník ale může spravovat obchod, který je několikanásobně větší než jeho vlastní investice.
Je důležité, že obchodování s pákou zvyšuje jak zisky, tak rizika. Pokud správně předpovíte změnu ceny, obdržíte dodatečný zisk úměrný vaší finanční páce. A naopak, pokud se vaše prognóza nesplní, utrpíte odpovídající ztrátu. Pro minimalizaci rizik a maximalizaci případných zisků začínajícím obchodníkům nedoporučujeme otevírat pozice s pákou větší než 1 : 5 – 1 : 15.

Jak funguje páka

Máte 100 USD
Broker vám poskytne páku 1 : 10
Můžete otevřít obchod ve výši 1 000 USD
Máte 100 USD
Broker vám poskytne páku 1 : 10
Můžete otevřít obchod ve výši 1 000 USD

Svůj vklad určitým způsobem omezte. Nevkládejte na účet všechny své úspory.

Globální měnový trh se příliš nedá předvídat s přesností na 100 %. Nebagatelizujte proto scénář vývoje, který by váš vklad vyčerpal. Úspěšné obchodování znamená, že procento ziskových obchodů je vyšší než procento těch ztrátových. Obchodování naneštěstí vždy provázejí ztráty a nikdo proti nim není pojištěn. Další výhodou brokera InstaForex je to, že svým klientům neumožňuje skončit v červených číslech. Proto budou všechny ztrátové obchody automaticky zavřeny.
Jinými slovy, obchodník nikdy nepřijde o víc peněz, než kolik je k dipozici na jeho vkladu. Pokud obchodník investuje jen část svých úspor a o vklad nakonec přijde, nezkrachuje. Dalším tipem je omezit investice do jednoho obchodu. Jedno z pravidel správy financí říká, že za účelem omezení rizik by se do jednoho obchodu nemělo investovat více než 1–5 % objemu vkladu.

Stop loss je nezbytný!

Stop loss je speciální limitní příkaz, který obchodníkovi umožňuje omezit ztráty na pozicích. Díky umístění příkazu stop loss spekulant nikdy nepřijde během jediného obchodu o celý vklad. Při nastavení příkazu stop loss obchodník určí cenu, na které bude pozice automaticky zavřena, jakmile bude této úrovně dosaženo. Obchodník například chce, aby byla pozice automaticky zavřena, když ztráta dosáhne 100 měnových jednotek. Původně měl jeho vklad 1 000 měnových jednotek. Pokud je aktivován stop loss, obchodník nepřijde o celý vklad, ale 900 jednotek mu zůstane.
Obchodník nemusí být z určitých důvodů ochoten obchodovat na vlastní pěst. Chce ale využít příležitosti vydělat si slušné peníze, kterou mu měnový trh nabízí. Dává smysl vyzkoušet si oblíbenou a výhodnou strategii zrcadlového obchodování. Tato služba InstaForexu nazvaná ForexCopy umožňuje obchodníkům kopírovat pozice úspěšných investorů a provádět v téměř reálném čase tytéž obchody.
Jak to funguje
Vyberte si jednoho z
5 vynikajících obchodníků z monitorovacího seznamu
Klikněte na tlačítko
Kopírovat obchody
Využívejte službu
Dosahujte zisků

Co musíte udělat, než začnete obchodovat na forexu

Předpokládejme, že jste se s maximální pečlivostí obeznámili s celou teorií měnového trhu. Znáte všechna jeho specifika a principy fungování. Umíte navíc zacházet s nástroji fundamentální a technické analýzy. Jste tedy připraveni aplikovat znalosti z výuky na reálné tržní podmínky.
Vaší pozornosti by nemělo uniknout několik detailů:
1. Licence.
Licence poskytnutá regulátorem zaručuje bezpečnost a spolehlivost brokerské společnosti. Při obchodování na finančních trzích se společností InstaForex si můžete být jisti transparentností podmínek spolupráce a vysokou kvalitou provádění obchodů. Sledují ji nezávislé a renomované regulační orgány.
2. Školení.
Spolehlivý broker nabízí nováčkům bezplatné školení . Naleznete zde mnoho článků, užitečných rad, doporučení a bezplatných nástrojů pro začátečníky.
3. Obchodní platforma.
Je nutné vydat se na obchodní platformu. Nejprve byste měli pochopit, jak ji nainstalovat, jak ji nastavit a jak na ní spravovat obchody. Vyloženě výhodná je brokerova mobilní verze obchodní platformy.
4. Demo účet.
Na demo účtu si mohou obchodníci vyzkoušet své znalosti v praxi, seznámit se s obchodní platformou a ověřit si účinnost preferované obchodní strategie.
5. Technická podpora.
Broker musí určit nejrůznější způsoby, jak kontaktovat zákaznickou podporu. Manažeři musí bezprostředně reagovat na dotazy, které jim klienti kladou po telefonu, prostřednictvím e-mailu, online chatu nebo jiných messengerů. Broker s mezinárodní působností musí zajistit podporu v několika jazycích, kterými se v oblastech, kde je přítomen, běžně hovoří.
6. Minimální výše počátečního vkladu.
Broker nesmí omezovat své klienty tím, že by nastavil vyšší práh pro vstup na trh. Měli by mít na výběr obchodní účty, které vyhovují potřebám obchodníků s různě velkou peněženkou.
Teoreticky dokážete přesně předpovídat pohyby měnových párů, ale prakticky je pro vás složité předvídat další chování trhu. Obchodování na demo účtu vám dodá sebedůvěru, a tak si můžete vybrat obchodní strategii, která vám bude vyhovovat. A pak vítejte v obchodování za reálných tržních podmínek! Musíte si otevřít živý účet a vložit na něj peníze. Nezapomeňte, že u InstaForexu si můžete vybrat z několika typů účtů. Zvolte si takový, který je vám šitý na míru co do obchodních podmínek a výše počátečního vkladu.
Pokud jste ve světě obchodu nováček, dělejte své první kroky na forexu s vkladem, o který se nebojíte přijít. Dovolte, abychom vás upozornili na to, že strategie, která byla testována na demo účtu, nemusí být tak účinná, jak jste očekávali. Reálný trh vždy přináší revizi algoritmů. V tom případě budete muset vynaložit více času a prostředků na vylepšení své strategie a vytvořit si vlastní obchodní styl. Pro omezení rizik by bylo dobré používat nejen jednu, ale dvě až tři strategie zároveň.

Závěr

Většinu začátečníků zajímá, jestli je obchodování na forexu snadné. Upřímná odpověď zní ne. Obchodování na globálním měnovém trhu nemá nic společného s hazardem v kasinu. Obnáší ve skutečnosti vyčerpávající práci a neustálý seberozvoj. Pokud jsou však hlavním motivem vašeho podnikání snadné peníze, měli byste se připravit na ztráty. Na druhou stranu, pokud měnový trh pokládáte za zdroj svého pravidelného příjmu, určitě se učte, vzdělávejte, přebírejte úspěšné zkušenosti jiných lidí a zdokonalujete svou strategii.
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.