Разширенията и корекциите на Фибоначи в стил Joe DiNapoli или просто нивата на DiNapoli трябва да се разбират като цялостна система. Нито един елемент не може да се разглежда сам по себе си.

По-долу е представено кратко резюме как се използват нивата на Фибоначи когато търгувате в стил DiNapoli.

От всички възможни нива на корекция (.236, .382, .50, .618, .764) J. DiNapoli избира само 2 – .382 и .618. По мое мнение изборът е такъв, защото двете нива се използват за входове и няма значени на кое от двете нива сте открили позиция – 61.8% или 76.4%. И в двата случая стоп нивото ще бъде поставено под/над началото на вълната (или реакцията). Можете да видите как изглеждат корекционните фиб нодове на Фиг.1. Познавайки техниките за вход на DiNapoli тези нива са повече от достатъчни.

Фигура 1. Корекционни фиб нодове

Броят на нивата на разширение също не е толкова голям. Авторът използва само 3 от тях плюс още едно – супер разширено целево ниво – което е добавено в последствие от други трейдъри ползващи неговите техники.

1. COP - свито целево ниво = .618 от дължината на вълна A измерена от края на корекцията на вълна B;

2. ОР - целево ниво = 100% от дължината на вълна A измерена от края на вълна B;

3. XOP - разширено целево ниво = 1.618 от вълна A измерена от B;

4. SXOP - супер разширено целево ниво = 2.618 от вълна A измерена от B.

Най-привлекателното и логично при прилагането на тези определени проекции е факта, че дължината на коригиращата вълна също играе важна роля – всички измервания започват от края на коригиращата вълна B. Считам, че това е много логична и обоснована техника.

Неофитите във валутната търговия често изчисляват разширенията и корекциите на вълните според тяхната роля и място, което не е добре разбрано. За да въведе ред в изчисленията Joe DiNapoli въвежда термина "реакционно число" което се отнася за коригиращите фиб нодове. По-долу ще видите снимка, която показва реакционните числа и техните съответстващи разширения. Благодарение на реакционните числа ще знаете какво означава всяко ниво на разширение и от къде произлиза. Също така можете да видите зоните на "срещи" – където разширенията на различни реакционни числа спадат в една и съща зона, или поне приблизително.

Последната снимка показва всички действителни корекции на Фибоначи, разширения и зоните им на пресичане, които оказват силна подкрепа и съпротива.

Обратно към списъка със статии
Отворете акаунт
Отворете акаунт
Направете депозит
Направете депозит
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.