empty
 
 
Какво представлява Форекс?

Какво представлява Форекс?

Думата Форекс е съчетание, образувано чрез комбиниране на началните части на двете английски думи: чуждестранен и обмен. Преводът на тази фраза означава обмен на чуждестранни валути. Практиката за обмен на една валута за друга е сложила началото на международния валутен пазар.


Форекс е глобален децентрализиран пазар за търговия с национални валути, където участниците на пазара или търговците купуват и продават валутни двойки. Дневният обем на търговията на Форекс пазара надвишава 6 трилиона долара. Международният валутен пазар е отворен денонощно, пет дни в седмицата, с изключение на националните празници.
Този финансов пазар предлага големи възможности за търговия, включително механизма за търговия със средства от ливъридж, възможност за търговия с малки обеми и дори висока волатилност. Сега нека да разберем всички подробности за глобалния финансов пазар, наречен Форекс.

Как работи Форекс

Преди да се осмелите да печелите от колебания на валутните курсове, не е достатъчно само да разберете какво представлява Форекс. Важно е да се разберат принципите на неговото действие.
Банки и инвестиционни фондове
Дилингови центрове
Брокерски фирми
Малки фирми и търговци на дребно
Банки и инвестиционни фондове
Дилингови центрове
Брокерски фирми
Малки фирми и търговци на дребно
Форекс е глобален финансов пазар, обединен от общата комуникационна мрежа. Неговите участници са големи банки, инвестиционни фондове и индивидуални търговци, които също оказват влияние върху валутните курсове. Малките фирми и търговците на дребно не са финансово стабилни, за да влязат сами на валутния пазар. Независимо от това, те могат да си позволят да получат достъп чрез трета страна, като например брокерска фирма или дилингов център.
Търговията на Форекс привлича индивидуалните търговци, тъй като валутният пазар е лесно достъпен източник на доход. За да потвърди това твърдение, ИнстаФорекс предлага различни видове сметки за търговия. Всяка от тях има определен свой собствен размер на начален депозит и набор от конкретни услуги. Като цяло Форекс е подходящият пазар за търговците, които могат да спестят дори скромна сума, за да започнат. Инвеститор или търговец на дребно сам по себе си едва ли може да промени настроението на Форекс пазара. Независимо от това, множество частни търговци са една от решаващите сили, които влияят на обменните курсове на активите заедно с големите играчи на пазара.

Какви активи се търгуват

90%
основни валутни двойки и кръстосани валутни двойки
10%
екзотични валутни двойки
Инструментите за търговия на Форекс пазара са валутни двойки. Основните валутни двойки са тези, които включват щатския долар и активно търгуваната валута на друга държава, например еврото, японската йена, швейцарския франк и паунда стерлинг. Те са обозначени като EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF и GBP/USD. Кръстосаните валутни двойки не съдържат щатския долар. В кръстосаните валутни двойки всяка валута може да се търгува една спрямо друга. Такива валутни двойки се нареждат на второ място по популярност на валутния пазар. Екзотичните валутни двойки се състоят от слабо търгувани и много неликвидни валути. Те представляват най-малко 10% от всички транзакции на Форекс пазара.
Пълният списък с валутни двойки, предлагани за търговия с ИнстаФорекс, е предоставен на съответната уеб страница. Освен това всеки валутен инструмент е достъпен и за търговия с ДЗР при изгодни условия.

Какви са валутните курсове и пазарните котировки на Форекс

Цената на всеки актив на финансовия пазар се колебае постоянно. Валутна двойка се търгува по ценова котировка на обменния курс за основната валута към котираната валута. Такава ценова котировка е отбелязана с точка на техническа графика. Всяка точка автоматично се свързва с котировката на предишен актив. Това е принципът на това какфорекс графики се начертават онлайн за конкретен инструмент за търговия.
Екранът на платформа за търговия представя две стойности на котировката на актив. Долната стойност се нарича цената Бид, горната е цената Аск. Говорейки за графиката на двойката EUR/USD, стойността на Бид е цената, на която се продава еврото и се купува определена сума щатски долари. Обратно, стойността на Аск е цената за закупуване на еврото и продажба на определена сума щатски долари.
Бид
Цена за продажба
1,1918
EUR/USD
1,1918
1,1920
Аск
Цена за купуване
1,1920
Обменният курс на валутния пазар зависи от различни фактори. Нека разберем най-значимите от тях:
1. Емитиране на пари.
Ако правителството активно отпечатва банкноти, това разширява предлагането на националната му валута. В един момент предлагането надвишава търсенето, което води до намаляване на валутния курс на тази национална валута.
2. Външнотърговски баланс.
Страна със силен износ осигурява високо търсене на националната си валута. От друга страна, вносът представлява валутното предлагане, така че увеличаването на вноса предизвиква спад в стойността на националната валута.
3. Надеждност на валутата.
Ако хората искат да защитят капитала си от потенциални рискове, те конвертират спестяванията си в определена валута. Излишно е да казвам, че търсенето на тази валута се увеличава. Отделно от това, валутата получава подкрепа, когато големите компании я изберат, за да посочат финансови клаузи в договор.
Освен това валутните курсове на валутните двойки са чувствителни към редица фактори като природни бедствия, словесни намеси на влиятелни политици, макроикономически данни и други. За да се предвиди по-нататъшна траектория на финансов инструмент, търговецът трябва да е наясно със специфичните фактори, които оказват влияние върху актива, избран за търговия.

Възможно ли е да печелите на Форекс

В интернет има много негативни коментари за Форекс. По принцип тези хора наричат валутния пазар измама и настояват, че едва ли е възможно да се печели на този пазар. Такива коментари идват главно от онези, които са се захванали с Форекс търговия с надеждата да спечелят джакпот, които не са си направили труда да разберат основните неща за Форекс и които не са отделили достатъчно време за учене.
Всъщност всеки може да печели на валутния пазар. Ключът към стабилна печалба е непрекъснатото учене. Не е добре търговецът да натиска произволни бутони на търговска платформа. Търговецът трябва да придобие основни умения, за да прави пазарни прегледи и точни прогнози за по-нататъшна пазарна ситуация. Невъзможността да се предскаже развитието на пазара е основната причина, поради която начинаещите губят 3-4 пъти повече пари, отколкото всъщност печелят. За да направи много точни прогнози, които ще донесат печалба, търговецът трябва да има предвид много фактори, които биха могли да действат като пазарни катализатори.

Условия за печалба

Поддръжка от надежден лицензиран брокер
Редовно учене
Внимание към теорията
Рискови фактори
Политическа и икономическа ситуация в света и в конкретни държави
Геополитика, новини, слухове
Риторика и политика на влиятелни централни банки, кредитни институции и топ компании
За да увеличите максимално ефективността си при търговия на Форекс, поставете висок приоритет на изучаването на теорията. Специален образователен раздел достъпен на уебсайта на ИнстаФорекс ще развие Вашето разбиране по въпроса.
Преди да инвестира реален депозит, търговецът трябва да схване следните ключови понятия:
1. Принципите на функциониране на международния валутен пазар.
С тези знания търговецът разбира какво се случва на борсата.
2. Методи на фундаментален и технически анализ.
Тези методи значително подобряват точността на прогнозите за всеки актив.
3. Специални характеристики на различни активи и деривативни финансови инструменти.
Тези знания ще помогнат на търговеца да избере правилно инструмент за търговия, време за работа и най-добрата стратегия за това.
Това знание опростява избора на подходящ инструмент за търговия, правилната сесия за търговия и подходяща стратегия за търговия. За упражняване на търговски умения, добро решение е демо сметката. Всеки клиент може да открие такъв тип сметка без никакви рискове за спестяванията си. Това е безплатна сметка за обучение, която позволява на търговеца да разбере как работи търговската платформа, предложена от брокера, да прилага теорията на практика и да проверява ефективността на предпочитаната търговска стратегия.

Каква стратегия да изберете, за да не понесете загуби

Търговски код
(набор от правила)
Правила за управление на парите
Управление на стоп поръчки
Тейк-профит и други условия.
Търговски код
(набор от правила)
Правила за управление на парите
Управление на стоп поръчки
Тейк-профит и други условия.
За да печелите от търговията на Форекс, не е добре да вземате необмислени решения и да навлизате на пазара с недобре планирани сделки. Ключът към успеха на всеки ефективен търговец е неговата собствена много сложна и изпитана във времето стратегия. По отношение на Форекс стратегията е набор от правила, според които търговецът спекулира на пазара. Този код излага подробно условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се сключи сделка. Освен това стратегията включва правилата за управление на парите, задаване на поръчки за стоп-лос/тейк-профит и други условия.
Форекс аналитиката Ви е от голяма помощ за проектиране на ефективна стратегия за търговия. Въпреки това, като начинаещ, може да Ви липсва някакъв алгоритъм за известно време. Така че, вземете предвид следните правила за търговия на валутния пазар.

Лоша идея е да търгувате с голям ливъридж, особено за начинаещи търговци.

Общоизвестно е, че пазарните котировки на Форекс се колебаят с различна волатилност. По време на един и същ ден за търговия цената на даден актив може да направи незначителни колебания от няколко десетични знака от процента. В същото време промяната на цената може да бъде повече от 5-10%. За да увеличи бъдещите печалби, ИнстаФорекс предлага на своите клиенти възможността да търгуват с ливъридж, което означава виртуални заети средства. По същество депозитът на търговеца не се кредитира с реални пари. Въпреки това, един търговец може да управлява сделка, която е няколко пъти по-голяма от неговата собствена инвестиция.
Важно е, че търговията със средства с ливъридж увеличава както печалбите, така и рисковете. Ако направите правилната прогноза за промяна на цената, ще получите допълнителна печалба, пропорционална на Вашия ливъридж. В противен случай, ако прогнозата Ви се провали, ще претърпите загуби в съответната пропорция. За да се сведат до минимум рисковете и да се максимизират потенциалните печалби, на начинаещите търговци не се препоръчва да отварят позиции с ливъридж повече от 1:5 – 1:15.

Как работи ливъриджът

Имате $100
Брокерът Ви предоставя ливъридж от 1:10
Можете да отворите сделка на стойност $1000
Имате $100
Брокерът Ви предоставя ливъридж от 1:10
Можете да отворите сделка на стойност $1000

Наложете някои ограничения върху Вашия депозит. Не депозирайте сметката си с всичките си спестявания.

Глобалният валутен пазар е трудно да се предвиди със 100% точност. Затова не омаловажавайте сценария, че е възможно да загубите депозита си. Успешната търговия означава, че процентът на печелившите сделки е по-висок от процента на губещите. За съжаление, търговията винаги е придружена от загуби и никой не е застрахован от това. Друго предимство при ИнстаФорекс е, че брокерът не позволява на клиентите си да загубят всичко. Следователно всички губещи сделки ще бъдат затворени автоматично.
С други думи, търговецът никога няма да загуби повече пари от сумата, налична в неговия/нейния депозит. Ако търговец инвестира част от спестяванията си, той/тя няма да фалира, ако в крайна сметка бъде загубен депозит. Друг съвет е да ограничите инвестициите за всяка сделка. Едно от правилата за управление на парите гласи, че не трябва да се инвестира повече от 1-5% от размера на депозита на сделка с оглед ограничаване на рисковете.

Стоп-лосът е задължителен!

Стоп-лос е специална лимитирана поръчка, която позволява на търговеца да намали загубите по позиции. Поставяйки стоп-лос, спекулантът никога няма да загуби целия депозит в една сделка. Задавайки поръчка за стоп-лос, търговецът определя цена, на която позицията ще бъде автоматично затворена, след като това ниво бъде достигнато. Например, търговец иска позицията да бъде затворена автоматично, когато загубата възлезе на 100 валутни единици. Първоначално в депозита му е имало 1000 валутни единици. Ако се активира поръчка за стоп-лос, търговецът няма да загуби целия депозит и ще останат 900 единици.
По някакви причини търговецът може да не желае да търгува самостоятелно. Въпреки това той/тя иска да се възползва от възможността да печели прилични пари, която валутният пазар дава. Има смисъл да опитате популярната и удобна стратегия за огледална търговия. Тази услуга, наречена ФорексКопи с ИнстаФорекс, позволява на търговците да копират позиции на успешни инвеститори и да изпълняват същите сделки в почти реално време.
Как работи
Изберете едно от
5 топ търговци от списъка за наблюдение
Щракнете върху бутона
Копиране на сделки
Изпробвайте услугата
Вземете печалба

Стъпки, които трябва да предприемете, преди да започнете да търгувате на Форекс

Да приемем, че сте изучили пълната теория за валутния пазар с изключително старание. Вие сте наясно с всичките му специфики и принципи на действие. Освен това можете да боравите с инструменти за фундаментален и технически анализ. Така Вие сте готови да приложите знанията, придобити по време на обучението, към реалните пазарни условия.
Някои подробности не трябва да убягват от вниманието ви:
1. Лиценз.
Лицензът от регулатора е гаранция за безопасност и надеждност на брокерската компания. Търгувайки на финансовите пазари с ИнстаФорекс, можете да сте сигурни в прозрачността на условията за сътрудничество и високото качество на изпълнение на сделките. Независими и реномирани регулатори съблюдават за това.
2. Обучение.
Надежден брокер предлага безплатно обучение за начинаещи. Има много статии, полезни съвети, препоръки и безплатни инструменти за начинаещи.
3. Търговска платформа.
От съществено значение е да разучите търговската платформа. Първо, трябва да разберете как да я инсталирате, как да я коригирате и след това как да управлявате сделките в нея. Едно чисто предимство на брокера е мобилната версия на търговската платформа.
4. Демо сметка.
С демо сметката търговците могат да тестват знанията си на практика, да разучат търговската платформа и да изпробват предпочитаната търговска стратегия за ефективност.
5. Техническа поддръжка.
Брокерът трябва да посочи различни начини за връзка с поддръжката на клиенти. Мениджърите трябва да отговарят незабавно на въпроси, които клиентите задават не само по телефона, но и по имейл, онлайн чатове или чрез друг месинджър. Брокер от международен мащаб трябва да осигури поддръжка на няколко езика, които са широко разпространени в тези региони, където брокерът провежда дейността си.
6. Размер на минималния начален депозит.
Брокерът не трябва да ограничава своите клиенти, задавайки повишен праг за влизането им на пазара. Те трябва да имат избор от сметки за търговия, които да отговарят на нуждите на търговци с различен размер на портфейла.
На теория сте в състояние да предвидите прецизни движения на валутни двойки, но на практика намирате, че е сложно да предвидите по-нататъшно поведение на пазара. Търговията с демо сметка ви дава увереност, така че можете да изберете стратегия за търговия, която да Ви подхожда добре. Тогава добре дошли да търгувате при реални пазарни условия! Трябва да отворите реална сметка и да депозирате в нея малко пари. Не забравяйте, че има няколко типа сметки в ИнстаФорекс, от които да избирате. Вие избирате този, който е специално създаден за вас по отношение на търговските условия и размера на началния депозит.
Ако сте начинаещ търговец, направете първите си стъпки във Форекс с депозит, който не се страхувате да загубите. Нека Ви предупредим, че стратегия, която е тествана на демо сметка, може да се окаже не толкова ефективна, колкото се очаква. Истинският пазар винаги води до ревизия на всеки алгоритъм. В този случай ще трябва да отделите повече време и пари, за да прецизирате стратегията си и да развиете свой собствен стил на търговия. За да ограничите рисковете, би било добра идея да използвате не само една, а две-три стратегии паралелно.

Заключение

Повечето начинаещи се чудят дали е лесно да се търгува на Форекс. Честният отговор е не. Търговията на световния валутен пазар няма нищо общо с хазарта в казино. Всъщност тази дейност предполага изтощителна работа и непрекъснато саморазвитие. Въпреки това, ако основната причина за Вашето начинание са лесни пари, трябва да сте подготвени за серия от загуби. От друга страна, ако смятате валутния пазар за източник на Вашите редовни доходи, уверете се, че учите, обучавате се, възприемате нечий успешен опит и усъвършенствате стратегията си.
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.
Джаджа обратно обаждане