empty
 
 
Jak korzystać z poziomów Fibonacciego podczas handlu w stylu D. DiNapoli

Jak korzystać z poziomów Fibonacciego podczas handlu w stylu D. DiNapoli

Poziomy zniesienia i ekspansji Fibonacciego podczas handlu w stylu D. DiNapoli, lub po prostu poziomy D. DiNapoli, należy uznać za zintegrowany system.

Poniżej znajduje się krótki opis korzystania z poziomów Fibonacciego podczas handlu w stylu D. DiNapoli.

Ze wszystkich dostępnych poziomów korekcji (.236, .382, .50, .618, .764) D. DiNapoli wybrał tylko dwa - 0,382 i .618. Uważamy, że powodem tego wyboru było to, że te dwa poziomy są stosowane podczas wejścia, i nie ma znaczenia, czy wejdziesz na poziomie 61,8% lub 76,4%, w obu przypadkach twoje stopy zabezpieczające znajdą się poniżej/powyżej początku fali (lub reakcji). Możesz zobaczyć, jak wyglądają punkty korekcji Fibonacciego (Fibnodes) na ryc. 1. Znając technikę wejścia D. DiNapoli, te dwa poziomy są więcej niż wystarczające.

Rysunek 1. Fibnody Fibonacciego

Liczba poziomów rozszerzenia również nie jest duża. Autor używa tylko trzech, natomiast jeden poziom (super przedłużony punkt docelowy) został później dodany przez traderów handlujących za pomocą jego techniki.

1. COP – Uniesiony punkt docelowy (Contracted Objective Point) = .618 długość fali A, mierzona od końca korygującej fali В;

2. OР - Punkt docelowy (Objective Point) = 100% długości fali A, mierzony od końca fali B;

3. XOP – Rozszerzony docelowy punkt (Expanded Objective Point) = 1,618 fali A, mierzona od B;

4. SXOP – Super rozszerzony docelowy punkt (super expanded objective point) = 2,618 fali A, mierzona od fali B.

Najbardziej atrakcyjnym i logicznym sposobem precyzyjnego wykorzystania tych poziomów ekspansji jest to, że długość fali korekcji również ma znaczenie - wszystkie pomiary rozpoczynają się od końca fali korekcji B. Jesteśmy przekonani, że ta technika jest bardzo logiczna i rozsądna.

Nowi gracze na rynku Forex często oczekują ekspansji i wycofania fal, których rola i pozycja są niejasne. Aby zwiększyć przejrzystość obliczeń, D. DiNapoli wprowadził termin „liczba reakcji”, który odnosi się do konkretnych Fibnodes. Poniższy rysunek pokazuje liczby reakcji i odpowiadające im rozszerzenia Fibonacciego. Dzięki liczbom reakcji będziesz wiedział, co oznacza każdy punkt ekspansji i skąd pochodzi. Możesz także zobaczyć obszary „dat”, w których rozszerzenia o różnych liczbach reakcji mieszczą się w jednym obszarze, przynajmniej w przybliżeniu.

Ostatni rysunek pokazuje wszystkie poziomy zniesienia Fibonacciego, ekspansję i obszar, w którym się przecinają, zapewniając silny poziom wsparcia i oporu.

Wróć do listy artykułów
Otwórz konto
Otwórz konto
Wpłać depozyt
Wpłać depozyt
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.