Facebook
 
 

Výpočet

Každý deň sa vypočítavajú dve sumy. Jedna podmienečná suma "silnej" cenovej zmeny:

S1 = Suma(k, j=1) n(j)m(j)s(j)

kde "k" je obdobie kalkulácie (zvyčajne, 8), je prvá podmienka:

ak ((Maximálna cena[j - 2] < Uzatváracia cena[j - 7]) && (Maximálna cena[j - 2] < Uzatváracia cena[j - 8]) && (Maximálna cena[j] < Maximálna cena[j - 5]) && (Maximálna cena[j] < Maximálna cena[j - 6])) n(j) = 0, inak n (j) = 1

m(j) je druhá podmienka:

ak ((Minimálna cena[j - 2] > Uzatváracia cena[j - 7]) && (Minimálna cena[j - 2] > Uzatváracia cena[j - 8]) && (Minimálna cena[j] > Minimálna cena[j - 5]) && (Minimálna cena[j] > Minimálna cena[j - 6])) m(j) = 0, inak m(j) = 1

a s(j) je parameter cenovej zmeny:

s(j) = Maximálna cena[j]- Maximálna cena[j-2]+Low[j] - Minimálna cena[j-2]

Druhá suma sa vypočíta nasledujúco:

S(2) = Suma(k, j=1) |Maximálna cena[j]-Maximálna cena[j-2]|+|Minimálna cena[j] - Minimálna cena[j-2]|

Hodnota indikátora sa vypočítava za každý obchodný deň:

REI = S1/S2*100

Použitie pri obchodovaní

Range Expansion index môže byť využívaný pre krátkodobé a dlhodobé časové rámce ako dodatočný oscilátor zobrazujúci pravdepodobnosť extrémnych cenových pohybov.

Tento indikátor sa pohybuje v rozsahu od +100 do -100 percent. Jeho hodnoty vyššie ako +60 znamenajú prekúpený trh a možnosť opačného pohybu ceny v v najbližšej dobe. Hodnoty indikátora nad +60 hovoria o tom, že na trhu dominujú nákupy. Keď REI poklesne pod úroveň -60 znamená to, že cena významne poklesla v danom časovom rámci a je možný jej odraz.

Zaujímavé je keď indikátor zostane v neutrálnej zóne pri plochom trhu (keď sa cena hýbe do strany): v rozsahu od -60 do +60. Táto vlastnosť bola pridaná do indikátora jeho vývojárom Thomasom DeMarkom. Indikátor tak efektívne pracuje aj na dnešných finančných trhoch, v momente keď sa na trhoch vyskytujú postranné pohyby, REI nebude vytvárať extrémy v prepredanej a prekúpenej zóne. To znamená, že nebude produkovať falošné signály obratu, ktoré by mohli byť vytvorené takýmto trhom.

Ak sa indikátor používa na nižších časových rámcoch ako je H4, je doporučované zvýšiť štandardné nastavenie z 8 na 12 aby sme predišli falošným signálom a vytváraniu ruchu.

Obchodovanie založené na signáloch z indikátora (extrémy v prekúpených a prepredaných zónach) by malo zahŕňať používanie filtra vyberajúceho vhodné signály, z vytvorených signálov. Jedna z najjednoduchších a najvhodnejších metód filtrovania je používanie 50 dňového jednoduchého kĺzavého priemeru tzv. SMA. V takomto prípade by mala byť používaná nasledujúca obchodná schéma:

- Predajná pozícia sa otvára ak REI vygeneruje extrémy na úrovňou +60 s cenou, ktorá je nižšie ako SMA (50).
- Nákupná pozícia sa otvára ak REI vygeneruje extrém pod úrovňou -60 s cenou, ktorá je vyššia ako SMA (50).

Takýto filter redukuje celkový počet obchodov takmer na jednu tretinu, vynechávajú sa totiž obchody v rámci postranného pohybu. Toto má pozitívny efekt na výsledok obchodov.

Range Expansion Index

InstaForex REI parametre

REI_period = 8

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.