empty
 
 
Čo je forex?

Čo je forex?

Slovo forex vzniklo spojením prvých slabík dvoch anglických slov: foreign a exchange. V preklade toto slovné spojenie označuje výmenu (burzu) cudzích mien. Z praktiky vymieňania jednej meny za inú sa postupne vyvinul medzinárodný menový trh.


Forex (devízový trh) je globálny decentralizovaný trh, kde sa obchoduje s národnými menami. Účastníci trhu (obchodníci) tu nakupujú a predávajú menové páry. Každý deň sa na devízovom trhu uzatvárajú obchody v hodnote vyše 6 biliónov dolárov. Medzinárodný devízový trh je s výnimkou štátnych sviatkov otvorený 24 hodín denne, päť dní v týždni.
Tento finančný trh ponúka skvelé obchodné príležitosti. Je možné obchodovať s pákovým efektom, s malými objemami a využívať vysokú volatilitu. Teraz sa na globálny finančný trh nazývaný forex pozrieme bližšie.

Ako funguje forex

Nestačí vedieť, čo je forex. Predtým, ako začnete zarábať na kolísaní kurzov na devízovom trhu, musíte tiež pochopiť, ako tento trh funguje.
Banky a investičné fondy
Dealing desky
Brokeri
Malé firmy a retailoví obchodníci
Banky a investičné fondy
Dealing desky
Brokeri
Malé firmy a retailoví obchodníci
Forex je globálny finančný trh, ktorý spája spoločná komunikačná sieť. Jeho účastníkmi sú veľké banky, investičné fondy a jednotliví obchodníci, ktorí takisto určujú výmenné kurzy. Malé firmy a retailoví obchodníci nie sú dostatočne silní, aby mohli vstúpiť na devízový trh samostatne. Na trh však môžu vstúpiť prostredníctvom tretej strany. Tou je broker alebo dealing desk.
Obchodovanie na devízovom trhu je pre individuálnych obchodníkov príťažlivé, pretože menový trh je ľahko dostupný zdroj príjmu. Aby sa toto tvrdenie stalo skutočnosťou, spoločnosť InstaForex svojim klientom ponúka rôzne typy obchodných účtov. Pre každý z nich platí iná výška úvodného vkladu a každý ponúka iné služby. V skratke, forex je ideálnym trhom pre tých, ktorí chcú začať obchodovať a dokážu si na to vyčleniť aspoň malú sumu. Jeden retailový investor alebo obchodník by sotva dokázal zmeniť prevládajúce nálady na devízovom trhu. Individuálni obchodníci ako celok sú však popri veľkých hráčoch jednou z kľúčových hybných síl ovplyvňujúcich výmenné kurzy aktív.

S akými aktívami sa obchoduje

90 %
hlavné menové páry a krosové menové páry
10 %
exotické menové páry
Obchodnými nástrojmi na devízovom trhu sú menové páry. Hlavné menové páry sú tie, ktoré obsahujú americký dolár a aktívne obchodovanú menu inej krajiny, napríklad euro, japonský jen, švajčiarsky frank a britskú libru. Sú označené ako EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF a GBP/USD. Krosové menové páry neobsahujú americký dolár. V krosových pároch sa môžu kombinovať akékoľvek meny. Takéto menové páry sú v rebríčku obľúbenosti na druhom mieste. Exotické menové páry pozostávajú z málo obchodovaných mien s veľmi slabou likviditou. Predstavujú najmenej 10 % všetkých transakcií na devízovom trhu.
Úplný zoznam menových párov, s ktorými je možné obchodovať v spoločnosti InstaForex, je uvedený na príslušnej webovej stránke. S každým menovým nástrojom môžete tiež za výhodných podmienok obchodovať aj vo forme CFD.

Aké sú výmenné kurzy a trhové ceny na forexe

Cena každého aktíva na finančnom trhu neustále kolíše. Menový pár sa obchoduje za cenu základnej meny vyjadrenej v pomere ku kótovanej mene. Táto cena sa v grafe vyznačí ako jeden bod. Každý bod je automaticky spojený s bodom označujúcim predchádzajúcu cenu daného aktíva. Na tomto princípe sa vykresľujú online grafy menových párov pre konkrétny obchodný nástroj.
Obrazovka obchodnej platformy zobrazuje pri cene každého aktíva dve hodnoty. Nižšia hodnota sa nazýva cena bid, vyššia je tzv. cena ask. Napríklad na páre EUR/USD cena bid označuje cenu, za ktorú sa predáva euro a nakupuje určité množstvo dolárov. Naopak, cena ask je cena za nákup eura a predaj určitého objemu amerických dolárov.
Bid
Cena za predaj
1,1918
EUR/USD
1,1918
1,1920
Ask
Cena za nákup
1,1920
Výmenný kurz na devízovom trhu závisí od rôznych faktorov. Teraz si posvietime na tie najvýznamnejšie:
1. Tlačenie peňazí.
Ak vláda aktívne tlačí bankovky, na trh sa tak dostáva väčší objem danej národnej meny. V určitom okamihu ponuka prevýši dopyt, a výmenný kurz tejto národnej meny následne klesá.
2. Bilancia zahraničného obchodu.
Národné meny štátov, ktoré vo veľkom exportujú, sa tešia vysokému dopytu. Dovoz, naopak, rozširuje ponuku danej meny, takže zvýšený dovoz znižuje hodnotu národnej meny.
3. Spoľahlivosť meny.
Ak chcú ľudia ochrániť svoj kapitál pred potenciálnymi rizikami, prevádzajú svoje úspory na isté meny. Dopyt po týchto menách potom, prirodzene, rastie. Každej mene tiež pomáha, ak si veľké spoločnosti dohadujú finančné záležitosti v zmluvách v danej mene.
Výmenné kurzy menových párov sú citlivé aj na množstvo ďalších faktorov, ako sú živelné pohromy, vyjadrenia vplyvných politikov, makroekonomické údaje atď. Ak chce obchodník predvídať budúci vývoj daného finančného nástroja, mal by vedieť, ktoré konkrétne faktory vplývajú na aktívum, s ktorým chce obchodovať.

Dá sa zarobiť na forexe

Na internete sa o forexe negatívne vyjadruje množstvo ľudí. Devízový trh často označujú za podvod a popierajú, že sa na tomto trhu dá zarobiť. Takéto komentáre píšu hlavne tí, ktorí na devízový trh vstúpili s tým, že vyhrajú jackpot, no neobťažovali sa naštudovať si základné veci o forexe a nenašli si dosť času na učenie.
Pravdou je, že na devízovom trhu môže zarábať ktokoľvek. Kľúčom k dosiahnutiu stabilných ziskov je však nepretržité vzdelávanie. Obchodník nemôže náhodne klikať na tlačidlá na obchodnej platforme. Musí si osvojiť základné zručnosti, aby mal prehľad o trhu a dokázal presne predpovedať dianie na trhu. Neschopnosť predvídať cenový vývoj je hlavným dôvodom, prečo začiatočníci zvyčajne na trhu prerobia 3- až 4-krát viac, ako zarobia. Aby obchodník dokázal vytvárať veľmi presné predpovede, ktoré mu prinesú zisk, musí mať na pamäti množstvo faktorov, ktoré by mohli byť katalyzátormi trhu.

Podmienky dosiahnutia zisku

Podpora spoľahlivého brokera s licenciou
Neprestávať sa učiť
Dôraz na teóriu
Rizikové faktory
Politická a ekonomická situácia vo svete a v konkrétnych štátoch
Geopolitika, potvrdené i nepotvrdené správy
Rétorika a politika vplyvných centrálnych bánk, úverových inštitúcií a najväčších firiem
Ak chcete maximalizovať efektívnosť svojich obchodov na devízovom trhu, vašou prioritou musí byť učenie. Pomôže vám naša vzdelávacia sekcia venovaná teórii, ktorú nájdete na webových stránkach spoločnosti InstaForex.
Pred investovaním reálnych finančných prostriedkov by sa mal obchodník oboznámiť s nasledujúcimi kľúčovými pojmami:
1. Zásady fungovania medzinárodného devízového trhu.
Vďaka tomuto kurzu pochopíte, ako funguje devízový trh.
2. Metódy fundamentálnej a technickej analýzy.
Tieto metódy výrazne zvyšujú presnosť predpovedí pre akékoľvek aktívum.
3. Zvláštnosti rôznych aktív a derivátových finančných nástrojov.
Vďaka tomuto kurzu si obchodník dokáže správne vybrať obchodný nástroj, čas, kedy má obchodovať, a najlepšiu stratégiu.
S týmito vedomosťami bude výber vhodného obchodného nástroja, obchodnej seansy a obchodnej stratégie jednoduchší. Ideálnou voľbou na precvičenie obchodných zručností je demo účet. Tento typ účtu si môže založiť každý klient bez toho, aby riskoval svoje úspory. Je to bezplatný účet, na ktorom sa obchodník zaúča a objavuje, ako funguje brokerom odporúčaná obchodná platforma. Teóriu si tu overuje v praxi a zároveň testuje efektívnosť zvolenej obchodnej stratégie.

Akú stratégiu zvoliť, aby nevznikali straty

Zásady obchodovania
(súbor pravidiel)
Pravidlá riadenia peňazí
Nastavovanie stop pokynov
Take profit a ďalšie pojmy.
Zásady obchodovania
(súbor pravidiel)
Pravidlá riadenia peňazí
Nastavovanie stop pokynov
Take profit a ďalšie pojmy.
Ak chcete na devízovom trhu obchodovať so ziskom, nie je dobré robiť unáhlené rozhodnutia a vstupovať na trh náhodne. Základom úspechu každého dobrého obchodníka je vlastná prepracovaná a časom overená stratégia. V prípade devízového trhu stratégiu tvorí súbor pravidiel, ktorými sa obchodník riadi. Sú to podrobne stanovené podmienky, za akých je možné uzatvoriť obchod. Stratégia zahŕňa tiež pravidlá riadenia peňazí ako nastavenie pokynov stop loss / take profit atď.
Pri vytváraní efektívnej obchodnej stratégie vám veľmi pomôžu analýzy devízového trhu. Ako začiatočníkovi vám však spočiatku môže chýbať algoritmus. Majte preto na pamäti nasledujúce pravidlá obchodovania na devízovom trhu.

Obchodovať s veľkým pákovým efektom je zlý nápad. Obzvlášť to platí pre začínajúcich obchodníkov.

Je všeobecne známe, že trhové ceny na forexe kolíšu s rôznou intenzitou. Počas jedného obchodného dňa môžu cenové výkyvy dosiahnuť sotva pár desatinných miest percenta. V iný deň sa však cena môže zmeniť aj o vyše 5 až 10 %. InstaForex umožňuje svojim klientom obchodovať s pákovým efektom (virtuálnymi vypožičanými prostriedkami), a tak zvýšiť potenciálne zisky. V podstate ide o to, že obchodníkov vklad netvoria reálne peniaze. Obchodník si však môže otvoriť obchod, ktorý je niekoľkonásobne väčší ako jeho vlastná investícia.
Je dôležité uvedomiť si, že obchodovanie s pákovým efektom zvyšuje nielen zisky, ale aj riziká. Ak správne odhadnete cenový vývoj, získate o to viac, o čo vyššia bola použitá páka. V opačnom prípade, ak vaša predpoveď zlyhá, utrpíte rovnako veľké straty. Začínajúcim obchodníkom sa neodporúča otvárať pozície s pákovým efektom vyšším ako 1 : 5 až 1 : 15. Takýmto spôsobom sa minimalizujú riziká a maximalizujú potenciálne zisky.

Ako funguje pákový efekt

Máte 100 USD
Broker vám poskytne pákový efekt 1 : 10
Môžete otvoriť obchod v objeme 1 000 USD
Máte 100 USD
Broker vám poskytne pákový efekt 1 : 10
Môžete otvoriť obchod v objeme 1 000 USD

Stanovte si na vklady určitý limit. Nevkladajte si na účet všetky úspory.

Je takmer nemožné predpovedať dianie na globálnom devízovom trhu so 100-percentnou presnosťou. Preto počítajte s možnosťou, že vám z vkladu ubudne. Úspešné obchodovanie znamená, že percento úspešných obchodov je vyššie ako percento stratových obchodov. Pri obchodovaní sa stratám, bohužiaľ, nevyhnete a nikto voči tomu nie je imúnny. Ďalšou výhodou InstaForexu je, že broker nenechá svojich klientov skončiť v červených číslach. Preto sa všetky stratové obchody automaticky uzatvoria.
Inými slovami, obchodník nikdy nepríde o viac peňazí, ako má k dispozícii na účte. Ak investuje iba časť svojich úspor, finančne ho to nezruinuje, ak aj o svoj vklad nakoniec príde. Odporúča sa tiež obmedziť riziká stanovením limitu na každý obchod. Jedna zo zásad riadenia peňazí hovorí, že do jednotlivých obchodov by obchodník nemal investovať viac ako 1 – 5 % celého vkladu.

Stop loss je nevyhnutnosť!

Stop loss je osobitný limitný pokyn, ktorý obchodníkovi umožňuje znížiť straty na pozíciách. Ak zadá pokyn stop loss, nikdy nepríde o celý vklad v rámci jedného obchodu. Nastavením stop lossu obchodník špecifikuje cenu, na ktorej sa pozícia automaticky uzavrie, keď trhová cena dosiahne túto úroveň. Obchodník napríklad chce, aby sa pozícia automaticky uzavrela, keď strata dosiahne 100 menových jednotiek. Do pozície pôvodne vložil 1 000 menových jednotiek. Ak sa aktivuje stop loss, obchodník nepríde o celý vklad a zostane mu 900 jednotiek.
Obchodník môže mať dôvod, prečo nechce obchodovať sám. Nechce si však nechať ujsť príležitosť zarobiť slušné peniaze na devízovom trhu. V takom prípade môže vyskúšať populárnu a pohodlnú stratégiu obchodovania kopírovaním. Táto služba spoločnosti InstaForex s názvom ForexCopy umožňuje obchodníkom kopírovať pozície úspešných investorov a vykonávať rovnaké obchody takmer v reálnom čase.
Ako to funguje
Vyberte si jedného z
5 najlepších obchodníkov zo zoznamu monitorovaných účtov
Kliknite na odkaz
Kopírujte obchody
Využívajte službu
Dosiahnite zisk

Čo treba urobiť pred tým, než začnete obchodovať na forexe

Predpokladajme, že ste boli maximálne usilovný/á a v teoretickej rovine viete všetko o devízovom trhu. Poznáte všetky jeho špecifiká a princípy, ktorými sa riadi. Dokážete tiež pracovať s nástrojmi fundamentálnej a technickej analýzy. Takže ste pripravený/á použiť nadobudnuté vedomosti v reálnych trhových podmienkach.
Vašej pozornosti by nemali uniknúť tieto skutočnosti:
1. Licencia.
Licencia od regulátora je zárukou bezpečnosti a dôveryhodnosti brokera. Ak na finančných trhoch obchodujete so spoločnosťou InstaForex, môžete sa spoľahnúť, že podmienky spolupráce sú transparentné a obchody sú vykonávané kvalitne. Tieto aspekty sú pod dohľadom nezávislých renomovaných regulačných orgánov.
2. Vzdelávanie.
Spoľahlivý broker ponúka bezplatné vzdelávanie pre začiatočníkov. Nájdete tu množstvo článkov, užitočných rád, odporúčaní a bezplatných nástrojov pre začínajúcich obchodníkov.
3. Obchodná platforma.
Musíte sa tiež zoznámiť s obchodnou platformou. Najprv musíte vedieť, ako si ju nainštalovať a upraviť a potom sa na nej musíte naučiť obchodovať. Veľkou výhodou brokera je mobilná verzia obchodnej platformy.
4. Demo účet.
Na demo účte si môžu obchodníci otestovať svoje znalosti v praxi a zoznámiť sa tak s obchodnou platformou. Môžu si tu tiež overiť efektívnosť zvolenej obchodnej stratégie.
5. Technická podpora.
Broker musí zverejniť, akými spôsobmi môžu klienti kontaktovať zákaznícku podporu. Manažéri musia okamžite reagovať na otázky, ktoré im klienti položia nielen telefonicky, ale aj emailom, v online čete alebo v inom messengeri. Broker pôsobiaci vo viacerých štátoch musí zabezpečiť podporu v jazykoch, ktorými sa bežne hovorí v daných regiónoch.
6. Minimálny počiatočný vklad.
Broker by nemal klientov obmedzovať stanovením príliš vysokého prahu vstupu na trh. Zákazníci by mali mať na výber z viacerých typov obchodných účtov, aby broker dokázal vyhovieť potrebám obchodníkov s rôznym finančným zázemím.
Hoci teoreticky dokážete presne predpovedať pohyby menových párov, v praxi je to omnoho komplikovanejšie. Obchodovaním na demo účte získate potrebnú sebadôveru a môžete si vybrať obchodnú stratégiu, ktorá vám bude vyhovovať najviac. Potom sa už môžete pustiť do obchodovania v reálnych trhových podmienkach! Musíte si otvoriť živý účet a vložiť naň peniaze. Nezabudnite, že v InstaForexe si môžete vybrať z viacerých typov účtov. Na základe obchodných podmienok a výšky úvodného vkladu si zvolíte ten, ktorý je šitý na mieru presne pre vás.
Ak ste úplný nováčik, začnite na forexe obchodovať s vkladom, ktorý môžete oželieť. Môže sa totiž stať, že stratégia, ktorú ste si otestovali na demo účte, nakoniec nebude taká efektívna, ako ste čakali. Reálny trh preverí každý algoritmus. V takom prípade budete musieť minúť viac času i peňazí na doladenie svojej stratégie a vytvorenie vlastného obchodného štýlu. Riziko znížite tak, že použijete nie jednu, ale dve až tri stratégie súbežne.

Záver

Väčšinu začiatočníkov zaujíma, či je jednoduché obchodovať na forexe. Jednoznačná odpoveď je – nie, nie je. Obchodovanie na globálnom devízovom trhu nemá nič spoločné s hazardnými hrami v kasíne. Naopak, je to veľmi namáhavá práca a vyžaduje si neustále sebarozvíjanie. Ak ste sa do obchodovania pustili s vidinou ľahkého zisku, pripravte sa na sériu prehier. Ak chcete, aby bol pre vás devízový trh zdrojom pravidelných príjmov, musíte sa vzdelávať, aplikovať osvojené poznatky v praxi, učiť sa od úspešných a vylepšovať svoju stratégiu.
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.
Widget callback