empty
 
 

Ферари от ИнстаФорекс: Общи условия


1. Общи разпоредби

  • 1.1 Името на кампанията е "Спечелете Ферари от ИнстаФорекс" (наричана по-долу Кампанията).
  • 1.2 Кампанията се организира от ИнстаФинтех Груп (наричана по-долу Организаторът).
  • 1.3 Основната награда на кампанията е Ферари F8 Tributo.
  • 1.4 Кампанията се провежда от 9 декември 2019 г. до 9 декември 2022 г. (наричан по-долу Период на кампанията).

2. Участници в кампанията

  • 2.1 Клиентите на ИнстаФорекс, които са на възраст над 18 години, могат да участват в Кампанията (наричани по-долу Участникът).
  • 2.2 За да участват в Кампанията, Участниците попълват своите сметки за реална търговия на ИнстаФорекс с най-малко $1000 в рамките на периода на Кампанията и се регистрират на www.instaforex.com. За да се регистрират за Кампанията, членовете на ИнстаФорекс Клуб депозират поне $500.
  • 2.3 Участникът може да има няколко търговски сметки, за да се регистрира за Кампанията и да увеличи шансовете си. Независимо от това, в случай че над 100 сметки са регистрирани за Кампанията, Конкурсът и Администрацията на Кампанията си запазват правото да намалят техния брой до 100.
  • 2.4 Кампанията е достъпна за всяка реална сметка за търговия, която отговаря на следните изисквания: A - B + C > $1000, където A е общата сума, депозирана от 9 декември 2019 г., B - сумата, изтеглена от 9 декември 2019 г., и C е резултатът от търговията. В случай, че С<0, условието се опростява до А - В > $1000. За собствениците на клубни карти на ИнстаФорекс сметката трябва да отговаря на следното условие: A - B + C > 500 $, където A е сумата на депозитите от 9 декември 2019 г., B е сумата на тегленията от 9 декември 2019 г., C е резултатът от сделките. В случай на С<0, условието е следното: А - В > $500.

3. Търговски условия

  • 3.1 Всички търговски позиции, отворени на непазарна цена, се анулират.
  • 3.2 Участникът може да използва всякакви експертни съветници и стратегии за търговия.
  • 3.3 Участникът може да промени вида на своята търговска сметка на такава без суап (или обратно), като се свърже с Отдела за поддръжка на клиенти.
  • 3.4 Останалите условия за търговия са аналогични на тези, регулиращи текущите сметки за търговия в ИнстаФорекс.

4. Определяне на победителя

  • 4.1 Определяне на победителя в "Спечели Ферари от ИнстаФорекс" (наричан по-долу Победител).
   • 4.1.1 Победителят се определя въз основа на последните 5 цифри от неговата сметка за търговия (без значение дали тя съдържа 5, 6 или 7 цифри). Ако тези 5 цифри съвпадат с номера на Ферари, притежателят ѝ ще бъде обявен за собственик на автомобила.
   • 4.1.2 В 23:59 ч. в петък, 9 декември 2022 г., цените за затваряне на пазара се определят:
    • Първата цифра на номера на Ферари = предпоследната цифра от цената на затваряне на EUR/USD
    • Втората цифра на номера на Ферари = последната цифра от цената на затваряне на GBP/USD
    • Третата цифра на номера на Ферари = последната цифра на цената на затваряне на USD/JPY
    • Четвъртата цифра на номера на Ферари = последната цифра на цената на затваряне на USD/CHF
    • Петата цифра на номера на Ферари = последната цифра от цената на затваряне на USD/CAD
   • 4.1.3 В случай, че номерът на сметката, съвпадащ с номера на Ферари, не е регистриран за Кампанията, за победител се обявява предишната или следващата сметка. Победителят се избира въз основа на максималния депозит, изчислен по следния начин: A - B + C.
   • 4.1.4 Ако има няколко номера на сметки, съвпадащи с генерирания номер на Ферари - 5-цифрена сметка, 5 последни цифри от 6-цифрена сметка и 5 последни цифри от 7-цифрена сметка - тогава основната награда ще бъде предоставена на притежателя на сметката с максимален депозит. Максималният депозит се определя въз основа на следната формула: A - B + C.

5. Публикуване на резултатите

  • 5.1 Адресните данни на участниците могат да бъдат публикувани.
  • 5.2 Резултатите от кампанията се публикуват в рамките на 45 дни след приключването й, когато всички разследвания приключат.
  • 5.3 Резултатите от кампанията и снимките от церемонията по награждаването ще бъдат публикувани на www.instaforex.com и ще бъдат публикувани в някои телевизионни и печатни публикации.

6. Получаване на наградата

  • 6.1. Общи разпоредби.
   • 6.1.1 В рамките на 20 дни след публикуването на резултатите от Кампанията, Победителят и Организаторът координират датата, часа и мястото на церемонията по награждаването по телефона.
   • 6.1.2 След определяне на печелившата сметка за търговия, Организаторът проверява информацията за Победителя и легитимността на участието му в Кампанията, съгласно параграфи 2.1. - 2.3. от тези общи условия. Ако някои данни са неверни или победителят не е имал право да участва в кампанията, резултатите от кампанията се обявяват за невалидни.
   • 6.1.3 В случай, че процедурата за получаване на наградата е нарушена от победителя (липса на лична карта, изтичане на валидността на личната карта и др.), Организаторът си запазва правото да не награди победителя.
  • 6.2 Представяне на Ферари F8 Tributo.
   • 6.2.1 Колата може да бъде получена в централата на компанията в Калининград (Руската федерация) или Москва (Руската федерация) или всяка друга част на света по споразумение с Победителя.
   • 6.2.2 Правото на притежание на Ферари се прехвърля на Победителя само след проверка на валидността на личната карта и подписване на Сертификат за приемане. Удостоверението за приемане включва: пълно име, дата, данни за самоличност, телефонен номер с кодовете на държавата и града. В случай че Победителят не предостави тази информация, Организаторът си запазва правото да не награди Победителя.
   • 6.2.3 В случай, че победителят в кампанията не е в състояние да получи наградата, договорът може да бъде сключен с друго лице въз основа на пълномощно, подписано от победителя.
   • 6.2.4 След церемонията по награждаването победителят в кампанията поема отговорност за плащането на данъци и други задължителни плащания, определени от правителството.
   • 6.2.5 ИнстаФорекс поема отговорност за доставката на автомобила до мястото, където е победителят. Победителят обаче поема отговорността да плаща данъци и митнически такси.
   • 6.2.6 Победителят има право да получи сметка с $300 000 вместо автомобил. Сметката има някои особености:
    • първоначалният депозит в размер на $300 000 се кредитира в търговската сметка само след като победителят получи второ ниво на верификация за тази сметка;
    • първоначалният депозит в размер на $300 000 не може да бъде изтеглен. И все пак 50% от печалбата, спечелена от $300 000, може да бъде изтеглена без ограничения;
    • максималният брой отворени сделки не трябва да надвишава 10 от общия обем, който не надвишава 600;
    • минималният обем на търговията е 6 лота;
    • на победителите е забранено да използват такива стратегии за търговия, които включват отваряне на случайни еднопосочни сделки с най-голям обем или формиране на такива сделки чрез отваряне на множество еднопосочни позиции;
    • максималният размер на печалбата, наличен за теглене от търговска сметка, е равен на двоен размер от сумата на наградата.
   • 6.2.7 Победителят се съгласява, че след всяко изтегляне наградата се анулира в пълен размер.

7. Заключителни разпоредби

  • 7.1 Организаторът предприема защитни мерки на данните, свързани с Кампанията, срещу неразрешен достъп и не е длъжен да предоставя каквато и да е информация на третата страна.
  • 7.2 Фактът на регистрация за Кампанията в случай на победа означава, че Участникът се съгласява да:
   • интервюто, включително радио, телевизия и други средства за масова информация;
   • използване на неговата/нейната снимка (снимки и др.) от Организатора за реклама;
   • използване на името му от Организатора за реклама без допълнително плащане;
   • авторското право на рекламни материали, направени с прилагане на гореспоменатите елементи, се запазва от Организатора.
  • 7.3 Всички спорове и разногласия, които могат да възникнат във връзка с провеждането на кампанията и резултатите, се решават чрез преговори.
  • 7.4 Регистрацията за Кампанията означава запознаване и съгласие с нейните правила и условия.
  • 7.5 Ако победителят откаже да спазва правилата, неговото участие подлежи на анулиране.

8. Език

  • 8.1. Езикът на настоящите правила е английски.
  • 8.2За удобство на Участника, Организаторът може да предостави правилата на език, различен от английския. Преведената версия на правилата има само информативен характер.
  • 8.3В случай на четене на вариант на преведена версия и правилата на английски, правилата на английски се считат за предварителен референтен стандарт.

Начална страница на кампанията Изчислете шансовете Регистрация

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.