empty
 
 

Schaff Trend Cycle Индикатор (STC) е разработен от Дъг Шаф през 2008. Базиран е на предположението, че валутните трендове се ускоряват и забавят в цикличен модел.

Формула

1. Пълзящите средни (23- и 50-период EMA) и стойностите на MACD са изчислени.


EMA1 = EMA(Close, ShortLength);

EMA2 = EMA(Clost, LongLength);

MACD = EMA1 – EMA2;


2. Изчислени са индикаторът Stochastic с период 10 от стойностите на MACD (цикли на индикатора Schaff Trend Cycle).


%K(MACD) = %KV(MACD, 10);

%D(MACD) = %DV(MACD ,10);

Schaff = 100 * (MACD – %K(MACD)) / (%D(MACD) – %K(MACD));

Използване при търговия

Техническият индикатор STC е осцилатор от техническа гледна точка. Базиран е на принципите на Стохастичен Осцилатор и MACD. STC засича трендове нагоре и надолу, игнорирайки голяма част от шума при краткосрочни периоди.

Според концепцията на Индикатора STC, след определено време на Форекс пазара, трендът се връща в началната точка от развитието си и цикъл от следващите му движения започва да се повтаря. Затова и се появява вид циклично повторение в движението на цената на Форекс пазара. Засича се от Индикатора STC за Метатрейдър.

По време на процеса на развитие на Индекса, освен цикличност, е използвана комбинация от два различни подхода за оценка движението на тренда: плавният стохастичен осцилатор и MACD.

Индикаторът STC функционира по следния начин. Генерира сигнал купува, когато сигналната линия се обърне нагоре от 25, за да индикира дълга или се обръща надолу от 75, за да индикира къса.

Разработчикът на индикатора препоръчва следния метод за филтриране на сигнала. Ако свещ, последвана от сигнална свещ, затвори по-високо от горната стойност на предишната, тогава има голям шанс за движение на цената и като последствие, да се купува. И обратното, когато свещ, последвана от сигнална свещ, затвори по-ниско от долната стойност на предишната, имаме сигнал за продаване. Това предполага висока вероятност за печеливши продажби.

Schaff Trend Cycle Индикатор

Параметри на ИнстаФорекс Schaff Trend Cycle

MAкъса = 23

MAдълга = 50

Цикъл = 10

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.