Facebook
 
 

Форекс пазарът (FX пазар) е пазар на междубанковата валутна обмяна. Терминът Форекс се използва само за валутен обмен, не за означаване на всички видове валутни операции. Операциите на валутния пазар могат да бъдат търговски, спекулативни, хеджиране или регулиращи.

Благодарение на бързото развитие на глобалната мрежа, Форекс пазарът предлага реални възможности за всеки човек на всяка възраст. Изисква се само достъп до Интернет, както и до платформата за търговия.

За ИнстаФорекс

През август 1971 г., президентът на САЩ Ричард Никсън, възпря свободната конвертируемост на долара в злато, а през Декември 1971 Споразумението Смитсониън бе подписано във Вашингтон, според което колебанието във валутния курс от 1% спрямо американския долар, бе заменено с 4.5 % (9% от валутните двойки, които не съдържат американския долар). Това сложи край на системата на фиксираните валутни курсове. Тези реформи са насочени към това, да направят политиката на цените на златото по-либерална. Преди промените, валутните курсове бяха стабилни поради златния стандарт, обаче, след това плаващите цени на златото доведоха до неизбежно колебание във валутните курсове. Това събитие даде живот на нова дейност - търговията с валута, като обменният курс зависи не от златния еквивалент на валутата, а от доставката на пазара и търсенето на тази валута. През януари 1976 г., по време на срещата на министрите на страните на МВФ в Кингстън, бе подписано ново споразумение върху международната валутна система, под формата на изменения в Устава на МВФ. Редица страни се отказваха от обвързването на националните си валути с щатския долар или със златото. Въпреки това, само през 1978 г. това бе официално разрешено от Международния валутен фонд. От този момент нататък, плаващите валутни курсове са се превърнали в принцип на валутната обмяна.

Новата система за валута не беше основава на определянето на покупателната способност на парите, въз основа на тяхната равностойност в злато. Парите на страните - участници в Договора, престанаха да имат официална стойност в злато. Обменът започна да се извършва в условията на свободен валутен пазар, при гъвкави цени.

Създаването на плаваща ценова система доведе до това, че централните банки получиха правото да повлияват валутните курсове и да упражняват влияние върху икономическата ситуация в страната, чрез прилагането на определени мерки.

Вносителите, износителите и банковите институции, които ги подкрепят, стават редовни участници на валутния пазар, след като ликвидността на валутните курсове вече може да бъде отразена във финансовите резултати от тяхната работа,съответно положително или отрицателно.

Дневните промени на Форекс пазара:

Все още няма точни данни, тъй като този пазар не е на борсата и не съществува задължителна регистрация и публикуване на операционни данни.През 2005-2006, дневният оборот на пазара Форекс се променяше, според различни оценки, в рамките на обхвата на 2-4 трилиона щатски долара. Една част от този оборот се осигурява от маргиналната търговия, която позволява провеждането на договори за суми, надвишаващи реалните парични средства на участниците. Независимо от характера и целите на операциите, огромният оборот гарантира високата ликвидност на пазара на Форекс.

Вземете печалба на Форекс пазара:

Има изобилие от обяви в интернет за начините за правене на печалби на Форекс пазара, обаче, трябва да се вземе под внимание, че тази работа не е професия на пълно работно време и няма постоянна заплата. Само Вие можете да определите вашата заплата, в зависимост от вашата загуба или печалба. Този бизнес включва начален капитал и неизбежните от това рискове.

Маргиналната търговия на Форекс има редица особености: не съществува кариерна стълба, няма огромен начален капитал, операциите са сходни и не изискват постоянно образование, потенциалните проценти на доходност или риск от загуба са високи. Тези характерни особености правят маргиналната търговия привлекателна за започване на дейност на фондовата борса, с малък стартов бюджет.

Можете да се запознаете с пазарната търговия чрез демо сметки. За тази цел трябва само да изберете брокерът, който Ви интересува, да изтеглите платформата за търговия и да регистрирате демо сметка. Всеки бизнес може да донесе печалба или загуба. За да направите така, че печалбите да надвишават загубите, трябва да проучите пазара на FX и нюансите на търговията. Веднага след като сте в състояние да спазвате правилата на валутния пазар, ще се превърнете в успешен търговец.

Обратно към списъка със статии
Отворете акаунт
Отворете акаунт
Направете депозит
Направете депозит
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.