empty
 
 

Market Facilitation Index - BW MFI: описание, настройка и приложение

Техническият индикатор Market Facilitation Index, BW MFI показва ценовото отклонение, което се пада на тик. Абсолютните стойности на индикатора нямат смисъл разглеждани самостоятелно, единствено промяната има смисъл. Бил Уилямс придава важност на изменението на индикатора и обема:

Когато индикаторът Market Facilitation Index и обема се увеличат, това показва, че: a) повече трейдъри навлизат на пазара (обема се покачва); b) новите трейдъри откриват позиции по посока на развитието на бара, или с други думи движението е започнало.

Измерителя Market Facilitation Index и обема са намалели. Това показва, че интереса на трейдърите започва да намалява.

Индикаторът Market Facilitation Index се увеличава но обемите намаляват. Пазара не е подкрепен от обема на трейдърите и цената се променя поради спекулациите на посредниците - брокери и дилъри.

Индикаторът Market Facilitation Index намалява, но обема се увеличава. Биковете и мечките се борят, което е последвано от големи обеми от продажби и покупки, но се наблюдава незначително отклонение в цената поради приблизително еднаквата сила. Една от двете противопоставящи се сили (купувачи срещу продавачи) ще спечели. Обикновено пробив на такъв бар съобщава дали той определя продължение на тренда или го анулира. Бил Уилямс нарича този бар "curtsying".

Изчисляване

За да изчислите Market Facilitation Index трябва да извадите цената на най-ниския бар от цената на най-високия и да разделите полученото на обема.

BW MFI = RANGE*(HIGH-LOW)/VOLUME

Където:

RANGE - е мултипликационния фактор, който показва разликата в пункта до точни числа.

   Назад към списъка с индикатори   
Назад към списъка с индикатори
Take the first step towards your goal
Open account
Develop your trading skills without risking your money
Open demo account
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.