Facebook
 
 

Ичимоку (Ichimoku Kinko Hyo ― от японски, означава “един поглед към баланса на графиката”) обединява различни подходи за движението на цените за прогнозиране и съчетава серия от Индиктори. Той се използва, за да се посочи една тенденция на пазара, да се определят нивата на подкрепа и съпротива и да се произведат сигнали, за продаване и да купуване. Индикторът Ичимоку е разработен от анализатора Goichi Hosoda (Ичимоку Санжин) през 30-те години, с цел да се предскаже поведението на борсовия индекс Nikkei върху седмичните и дневните графики.

Tenkan-sen (линия на обръщане) оцветена в червено на диаграмата показва средната стойност на цената за първия интервал от време, определен като сума от максимума и минимума в този момент, разделен на две. Това показва посоката на краткосрочната тенденция.

Kijun-sen (стандартна линия;базова линия) е синя. Това показва средната стойност на цената за втория времеви интервал. Kijun-сен се използва за обозначаване на тенденцията на пазара. Когато цената е по-висока от Kijun-sen, пазарът е Бичи; ако цената е по-ниска от Kijun-sen, пазарът е мечи.

Senkou A (първа водеща линия) показва средата на разстоянието между двете предишни линии, изместено напред с големината на втория времеви интервал.

Senkou B (втора водеща линия) показва средната ценова стойност по време на третия времеви интервал, изместена напред с големината на втория времеви интервал.

Kumo (облак) е кръстосаното пространството между Senkou промеждутъка А и Б. Ценовите рамки на Kumo са признаци на пазар без тренд и в този случай горната и долната линия на облака действат като подкрепа и съпротива. Ако цената е над Kumo, горният ред на облака действа като първа подкрепа, докато долния ред действа като втора подкрепа. Когато цената е под Kumo, най-долният ред на облака се явява най-близката съпротива, а най-горният ред - втората съпротива.

Chinkou Span (изоставаща линия) е основана на текущите цени на затваряне. Тя показва цената на затваряне изместена назад от стойността на втория времеви интервал. Ако Chinkou Span пресича ценовата графика от дъното нагоре, това е сигнал за покупка. Сигнал за продажба се случва, когато тя пресича графиката на цените в посока отгоре-надолу.

Tenkan, Kijun и Senkou линиите обединени заедно действат като MACD Индиктор. Chinkou Span е подобен на стандартния MetaTrader4 Индиктор — Momentum.

Разработчикът на този Индиктор препоръчва създаването на следните параметри: Tenkan-sen: 9; Kijun-sen: 26; Senkou A: 52; Senkou B: 26. Това са най-оптималните параметри за седмичната търговия на фондовия пазар на Япония. Те са също валидни и за други срокове и пазари.

Ичимоку търговски сигнали

Когато Tenkan-sen пресече Kijun-sen отдолу-нагоре, това е сигнал за отваряне на дълга позиция. Ако го пресича Kijun-sen отгоре надолу, това е сигнал да се тръгне с къси позиции.

Ако Senkou A и Senkou B се пресичат в посока отдолу-нагоре, това е сигнал за покупка. Ако те се пресичат помежду си в обратна посока - е време да се продава.

Индикторът генерира сигнал за покупка, когато ценовата графика се пресича от дъното нагоре. И обратно, че е време да се продава, когато линиите Ичимоку пресичат ценова графика отгоре надолу.

Ако Chinkou Span пресича ценовата графика в посока отдолу-нагоре, това е сигнал за покупка. Ако Chinkou Span пресича графиката на цените в отгоре-надолу посока, това е сигнал за продажба.

Обратно към списъка със статии
Отворете акаунт
Отворете акаунт
Направете депозит
Направете депозит
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.