Facebook
 
 

Vzorec

SMA = Sum(Price)/n, cena


Cena — cena v okamžiku od 1 po n;

n - období klouzavého průměru.

Využití při obchodování

Různé typy klouzavých průměrů reprezentují populární nástroje analýzy. Navzdory velkému počtu období a typem výpočtu MA, je praktické využití klouzavých průměrů založené na dvou faktorech: možnosti určit směr trendu s pomocí proražení/odražení se ceny od čáry MA.

Využitím IFX_MultiMovingAverage v MetaTrader mohou obchodníci snadno zjistit trend pomocí, kteréhokoliv ze čtyř klouzavých průměrů použitých v indikátoru. Barva indikátoru signalizuje směřování trendu: červená barva klouzavého průměru v extra okně indikátoru znamená, že klouzavý průměr je v klesajícím trendu. Zelená barva FX_MultiMovingAverage poukazuje na rostoucí trend.

S pomocí tohoto indikátoru mohou obchodníci kombinovat různé klouzavé průměry a sledovat, který trend převažuje na nadřazeném časovém rámci v jednom okně. S ohledem na tento faktor, mohou obchodníci dělat rozhodnutí o vstupu/výstupu z trhu ve směru převládajícího trendu a ve stejném čase sledovat klouzavé průměry na krátkodobých časových rámcích.

IFX_MultiMovingAverage

IFX_MultiMA parametry

MA1 = 13

MA2 = 34

MA3 = 55

MA4 = 89

Stáhnout


Zpět na seznam
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.