empty
 
 

Indikátor Bollinger Bands: popis, nastavení a použití

The Bollinger Bands jsou nástrojem technické analýzy, který odráží aktuální výkyvy aktiva ceny (např. akcie, komodity nebo měny).

Bollingerovy pásy jsou vypočteny na základě standardní odchylky klouzavého průměru. Obvykle se zobrazuje na grafu dynamiky cen.

Bollingerovy pásy jsou podobné obálkám. Rozdíl mezi těmito dvěma indikátory spočívá v tom, že hranice obálek jsou umístěny nad a pod klouzavým průměrem v pevné vzdálenosti, která je vyjádřena v procentech; zatímco hranice Bollingerových pásů jsou postaveny na vzdálenost rovnající se počtu standardních odchylek. Vzhledem k tomu, že hodnota standardní odchylky závisí na volatilitě, Bollingerovy pásy regulují svou šířku samy o sobě: rozšiřují se, když je trh volatilní; a snižuje se ve stabilních obdobích.

Bollingerovy pásy jsou obvykle vykresleny na cenovém grafu, ale mohou být použity i pro ukazatel grafu. Podobně jako obálky jsou skupiny Bollinger založeny na představě, že ceny mají tendenci držet se v horní a dolní hranici pásem. Jedinečnou vlastností Bollingerových pásů jako indikátoru je jejich variabilní šířka, která je způsobena volatilitou cen. V obdobích s vysokou volatilitou se pásy rozšiřují, což cenám poskytuje prostor. Během období nízké volatility, Bollinger Bands úzce drží cenu v rámci jejich hranic.

Klíčové rysy tohoto ukazatele jsou:

1. Náhlé změny cen po zúžení pásma, které odráží klesající volatilitu.

2. Pokud ceny přesahují hranice pásma, očekává se pokračování současného trendu.

3. Pokud za horními a dolními pásmy následují vyšší a nižší hodnoty v pásmech, je možné zvrátit trend.

4. Cenový pohyb, který začíná z jedné z hranic pásma, obvykle dosahuje opačnou hranici.

Poslední pozorování je užitečné pro prognózu cenových cílů.

bollinger bands

Výpočet

Bollingerovy pásy jsou tvořeny třemi řádky. Středová čára (MIDDLE LINE, ML) je jednoduchý klouzavý průměr.

ML = SUM [CLOSE, N]/N

Horní řádek (TOP LINE, TL) je střední řada posunutá nahoru o určitý počet standardních odchylek (D).

TL = ML + (D*StdDev)

Dolní řádek (BOTTOM LINE, BL) je střední čára posunutá směrem dolů o stejný počet standardních odchylek.

BL = ML – (D*StdDev)

Kde:

SUM (..., N) – součet pro období N

CLOSE – závěrečná cena

N – počet období použitých pro výpočet

SMA – jednoduchý klouzavý průměr

SQRT – odmocnina

StdDev – standardní odchylka:

StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE – SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)

Pro střední délku a dvě standardní odchylky je doporučeno použít 20-období jednoduchého klouzavého průměru k určení hranic pásma. Navíc klouzavé průměry kratší než deset období nejsou příliš účinné.

   Zpět na seznam indikátorů   
Zpět na seznam indikátorů
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.