Facebook
 
 

Trojúhelníky patří k nejoblíbenějším formacím používaným v technické analýze. Tuto kombinaci svíček lze nalézt na většině finančních nástrojů a v jakémkoli časovém rámci. Trojúhelníky spadají pod kategorii pokračovacích vzorů, což znamená, že předchází trend, buď býčí nebo medvědí. Tato formace je tvořena uprostřed nejistoty trhu, kdy zájmy medvědů jsou vyváženy zájmy býků, tj. když si trh určuje směr.

Chcete-li vytvořit trojúhelník, musíte najít alespoň čtyři body: dva body k vykreslení trendové linie založené na high svíček a dvě tečky k vykreslení linie trendů založené na low svíček. Pokud na grafu dochází ke konsolidaci, kolísání cen klesá a model lze z grafu vyčíst. Když se protínají linie supportu a rezistence, dokončí se formování útvaru nazvaného trojúhelník.

Vzestupné, sestupné a symetrické trojúhelníky

Existují tři typy cenového modelu: vzestupný trojúhelník, sestupný trojúhelník a symetrický trojúhelník. Vzestupný trojúhelník se objeví po uptrendu a směřuje nahoru:

Formace trojúhelníku

Obr.1 Formace vzestupného trojúhelníku

Linie spojující cenová maxima je horizontální (což je linie odporu) nebo směřuje mírně nahoru. Současně je dolní linie postavená na cenových minimech a směřuje nahoru a protíná se horizontální čarou. V případě, že cena prorazí linii odporu, pokračuje uptrend. Nicméně, cena může klesnout pod spodní linii. Pak by se měl očekávat pokles cen. Ale s největší pravděpodobností to bude trojitý vrchol, reverzní formace, která je často zaměňována za trojúhelník.

Klesající trojúhelník směřuje dolů. Je charakterizován následujícím směrem čáry: horní čára vynesená na cenových high je nakloněna směrem dolů, zatímco spodní linie vynesená na cenových minimech je horizontální nebo také mírně směřující směrem dolů.

Pokud cena prorazí dolní hranici, mělo by se očekávat pokračování poklesu.

V případě symetrického trojúhelníku jsou obě trendové linie nakloněny ke středu formace. Průnik formace obvykle probíhá ve směru předchozího trendu. Toto je nejvíce předvídatelný vzor pokračování trendu

Formace trojúhelníku

Obr. 2. Formace symetrického trojúhelníku

Obchodování trojúhelníkové formace

Při vytváření formace trojúhelníku existují tři způsoby vstupu na trh:

1. Po proražení linie trojúhelníkového trendu je možnost vstupu na trh směrem proražení linie. Je lepší počkat, dokud nebude svíčka, která prorazila trojúhelník uzavřena. Toto je nejrizikovější způsob vstupu na trh.

2. Pro bezpečnější vstup na trh by obchodník měl počkat na okamžik, kdy bude podruhé proražena linie trojúhelníku.

3. Cena by měla atakovat high a low mezi linkami. Toto je nejméně riskantní možnost a navzdory skutečnosti, že zisk může být na tomto vstupu menší, existuje větší šance, že budete realizovaný.

Obchodník by měl vzít v úvahu skutečnost, že trojúhelníková formace se stává méně spolehlivou, když se cena blíží k bodu zkřížení linií. Nejlepší výsledky se vyskytují u 50-75% dokončeného trojúhelníku.

Cílový take profit by měl být určen stejnou vzdáleností jako je vzdálenost mezi dvěma nejvzdálenějšími body spojenými svislou čarou trojúhelníku. Druhým způsobem, jak určit hladinu výběru zisku, je vykreslit paralelní čáru opačnou k linii proražené cenou. Když se cena dotkne této paralelní linie, obchod se uzavírá se ziskem.

Zastavení ztrát (stoploss) je umístěno na nejvyšší hladině sestupné formace nebo pro nejnižší hladině vzestupné formace. Existuje však možnost zastavit ztráty na nižší low / high úrovni v případě symetrického trojúhelníku nebo pokud je jedna z linek nakloněna k pokračování trendu. Obchodujte trojúhelníkovou formaci opatrně, protože existuje vysoké šance, že je formace zaměměna s reverzní formací. Pokud je ale formace správně definována a obchod je správně zadán, obchodník může počítat se solidním ziskem.

Aktuální formace

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.