Για να είστε μεταξύ των υποψηφίων για βραβεία, βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός συναλλαγών σας πληροί την κύρια απαίτηση της καμπάνιας, η οποία αποτελείται από τον τύπο: A - B + C > $1000, όπου A - άθροισμα αναπληρώσεων από τις 9 Δεκεμβρίου 2019, B - αναλήψεις από τις 9 Δεκεμβρίου 2019, C - αποτελέσματα συναλλαγών (σε περίπτωση που είναι αρνητικό, δεν λαμβάνεται υπόψη). Για μέλη του InstaForex Club το ποσό μειώνεται στα $500.

Δεν έχετε λογαριασμό στην InstaForex ακόμα; Ανοίξτε και καταθέστε χρήματα σε αυτόν τώρα!

Contest registration form

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.