empty
 
 

Stop-loss (w tłumaczeniu z angielskiego "zatrzymać straty") - to szeroko stosowane zlecenie, główny cel którego - ograniczyć ewentualne straty w przypadkach ruchu rynku nie na korzyść tradera.

Stop - loss wystawy jest wyjątkowo na otwartych pozycjach. Kiedy sytuacja zaczyna rozwijać się w niekorzystnym dla tradera kierunku, i cena osiąga poziomu Stop - lossа, transakcja automatycznie jest zamykana. Więc, za pomocą zlecenia Stop - loss trader ma możliwość kontrolować swoje straty, i w przypadku niekorzystnie otwartych pozycji zachować przynajmniej część swojego kapitału.

Jeśli trader nie ustala Stop - loss, jego pozycja jest zamykana przez brokera, kiedy suma strat osiąga kwoty depozytu.

Istnieją trzy główne rodzaje Stop - lossów: utrwalone stopy, kroczące stopy i kombinowane stopy.

Utrwalone Stop - lossy stawiamy przy odkryciu pozycji i aż do zamknięcia transakcji, nie przestawiamy je. Kroczący Stop - loss, przeciwnie, stale przesuwany jest w zależności od kierunku rozwoju cenowego ruchu. Kroczące stopy nazywane inaczej - treiling-stopy, które mogą wykonywać funkcję przemieszczenia jak ręcznie, tak i automatycznie, orientując się na ustalone przez tradera parametry.

Obecnie między traderami są żwawe spory na temat konieczności stop - lossów. Ktoś uważa, że stop - loss musi zostać koniecznym warunkiem handlu, argumentując swoją pozycję możliwością stopów zachować od straty wszystkich środków. Przecież jeśli cena pędzi w kierunku przeciwnym do prognozy nie zamknięta transakcja z pewnością doprowadzi do znaczących strat. Jednak przeciwnicy stop-loss twierdzą, że jest on w stanie ograniczyć nie tylko straty, ale i zysk. Ponieważ cenowy ruch dość często jest nieprzewidywalny i paradoksalny, on może iść zgodnie z założeniami tradera, lecz czasami ze skokami, "zaczepiając" linię ustalonego Stop - lossu. W takim przypadku pozycja okazuje się zamknięta w minus, podczas gdy była możliwość udanego zamknięcia transakcji.

Zazwyczaj, decyzja o stosowaniu Stop - lossu jest oparta na indywidualnej strategii każdego tradera. To mówi o tym, że jednoznacznej opinii na temat konieczności ustawienia ograniczeń na straty po prostu nie istnieje.

Wrócić do listy artykulów
Otwórz konto
Otwórz konto
Wpłać depozyt
Wpłać depozyt
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.