ForexCopy Traderzy

Innowacyjny system ForexCopy od InstaForex daje Traderom zarejestrowanym w systemie możliwość zarządzania warunkami płatności za kopiowanie ich transakcji przez Obserwujących ForexCopy. Skuteczni ForexCopy Traderzy poprzez umożliwienie kopiowania swoich transakcji otrzymują wynagrodzenie od każdej skopiowanej transakcji lub prowizję za każdy dzień subskrypcji.

Aby zostać ForexCopy Traderem, należy otworzyć konto rzeczywiste na dowolnym serwerze firmy InstaForex i zarejestrować się w systemie ForexCopy jako Trader. Po rejestracji Trader określa warunki, na jakich Obserwujący ForexCopy będą kopiować jego transakcje. Istnieją trzy rodzaje prowizji:

prowizja od transakcji zamkniętych z zyskiem:

 • prowizja od transakcji, którą będzie płacić zapisany do projektu ForexCopy Obserwujący za każdą transakcję zamkniętą z zyskiem;
 • prowizja za 0,01 lot, którą będzie płacić zapisany do projektu ForexCopy Obserwujący za 0,01 lota z każdej transakcji zamkniętej z zyskiem;
 • procent zysku, który będzie płacić zapisany do projektu ForexCopy Obserwujący za każdą transakcję zamkniętą z zyskiem.

prowizja od wolumenu wykonanych transakcji:

 • prowizja za 0,01 lota ze wszystkich skopiowanych transakcji na konto Obserwującego i zamkniętych z zyskiem lub stratą, która zostanie zapłacona przez zapisanego do projektu ForexCopy Obserwującego na koniec dnia;
 • prowizja 0,5 pipsa od 1 lota, uzyskanego przez każdego z Obserwujących ForexCopy, płacona przez InstaForex. Ten rodzaj prowizji pozwala na bezpłatne kopiowanie transakcji przez Obserwujących w projekcie ForexCopy, co zwiększa jego atrakcyjność..

prowizja za każdy dzień subskrypcji:

 • cena za każdy dzień subskrypcji, z wyłączeniem dni, w których handel na rynku Forex nie jest prowadzony (25 grudnia i 1 stycznia) oraz weekendów (sobota i niedziela).

Po zarejestrowaniu się w systemie ForexCopy Twoje konto zostanie automatycznie umieszczone w publicznym monitoringu, który jest codziennie odwiedzany przez tysiące potencjalnych obserwujących, poszukujących zyskownych projektów inwestycyjnych. W systemie ForexCopy nie ma ograniczeń co do liczby Obserwujących, więc transakcje jednego ForexCopy Tradera mogą być kopiowane przez dziesiątki, setki a nawet tysiące Obserwujących z całego świata. Sam system kopiowania transakcji jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga od Tradera żadnych dodatkowych działań, pozwalając mu skoncentrować się wyłącznie na handlu na rynku Forex.

ForexCopy Trader ma również możliwość kopiowania transakcji innych Traderów zarejestrowanych w systemie ForexCopy i widocznych w monitoringu. Umożliwia to działanie jako łącznik między grupą traderów, których transakcje są kopiowane w sposób złożony, z ograniczeniem ewentualnych strat jednego z nich, a grupą Obserwujących kopiujących transakcje w mniejszej skali od jednego tradera. Ten schemat pracy jest bardzo interesujący, ponieważ Trader kopiujący transakcje innych Traderów analizuje ich transakcje, jego ryzyko jest uśredniane dzięki kilku różnym metodom handlowania na rynku Forex z zastosowaniem analizy technicznej lub fundamentalnej.

Trader otrzymuje prowizję każdego dnia lub po zakończeniu subskrypcji - w zależności od wybranego rodzaju prowizji. Trader otrzymuje od Obserwującego ustaloną kwotę prowizji za każdy dzień subskrypcji, jeśli ten rodzaj prowizji został wybrany, lub Obserwujący płaci prowizję od transakcji zamkniętych z zyskiem po wypisaniu się od Tradera, prowizja jest obliczana w całości na podstawie zysków i strat na podstawie wyników całego okresu subskrypcji dla wybranego Tradera. Prowizja od uzyskanych lotów jest naliczana codziennie przez firmę, pod warunkiem, że transakcje są skopiowane na konta Obserwujących ForexCopy. Płatności prowizyjne są automatyczne i nie wymagają interwencji. Obie strony mogą zobaczyć w każdej chwili aktualną prowizję należną do zapłaty.

Jednoczesna rejestracja w systemach ForexCopy i PAMM.

Klienci InstaForex mają możliwość jednoczesnej rejestracji z jednego konta handlowego w obu usługach. Dzięki temu, handlując na jednym koncie, Trader może nie tylko zezwolić na kopiowanie swoich transakcji w ramach systemu ForexCopy, ale także przyjmować inwestycje w swój projekt PAMM. Natomiast klienci InstaForex mogą wybrać, w jaki sposób zamierzają czerpać zyski z handlu tradera zarejestrowanego w obu systemach jednocześnie - poprzez kopiowanie transakcji jako Obserwujący ForexCopy lub inwestując w projekty PAMM jako PAMM Inwestor.

ForexCopy Obserwujący

System ForexCopy opracowany przez InstaForex zapewnia inwestorom szeroki wachlarz wyjątkowych usług w sektorze finansowym. Dzięki rewolucyjnemu nowemu podejściu do inwestowania w wysokodochodowe projekty i ponownemu przeanalizowaniu zasad wzajemnych rozliczeń między Traderami i Obserwującymi, system ForexCopy nie ma odpowiednika na liście ofert innych międzynarodowych firm maklerskich.

 • System ForexCopy pozwala kopiować transakcje odnoszących sukcesy Traderów w czasie rzeczywistym: kopiować może kilku Traderów, w wyniku czego ryzyko Obserwującego jest uśredniane dzięki kilku różnym metodom handlu na rynku Forex z zastosowaniem analizy technicznej, fundamentalnej lub ich symbiozy.
 • Obserwujący ForexCopy nie przekazują środków do zarządzania na konta Traderów. Środki zawsze pozostają na koncie Obserwującego pod jego pełną kontrolą. Przy takiej logice pracy nie ma potrzeby zamawiania zwrotu środków z kont zarządzającychTtraderów.
 • Obserwujący mogą kopiować transakcje Traderów w wybranej skali - zarówno w większej, jak i mniejszej. Ta funkcja jest bardzo wygodna, gdy kopiowanie transakcji jeden na jeden nie jest pożądane z powodu braku funduszy lub chęci zmniejszenia możliwego ryzyka poprzez zaniżenie skali otwieranych transakcji..
 • ForexCopy pozwala Obserwującym kopiować tylko określone pary walut, w tym celu wystarczy wybrać instrumenty podczas zapisywania się do Tradera. Obserwujący może zawsze zmienić listę par walutowych bez przerywania subskrypcji.
 • Podczas konfigurowania zaawansowanych ustawień kopiowania w systemie ForexCopy można określić parametry dotyczące wolumenu kopiowanych transakcji. Opcja "Zakres lotów" pozwala kopiować transakcje w określonym zakresie minimalnych i maksymalnych rozmiarów lotów, a także ustawić logikę regulującą system podczas zwiększania maksymalnych i minimalnych ograniczeń lotów otwieranych na koncie ForexCopy Tradera. Parametr "Stały Lot" pozwala skopiować wszystkie transakcje z konta ForexCopy Tradera na konto Obserwującego o jednym określonym rozmiarze lota.
 • Oprócz instrumentów walutowych w systemie ForexCopy można kopiować binarne opcje Forex. Opcje są kopiowane w stosunku kopiowania transakcji z zakresem wartości nominalnych od 1 do 1000 USD.
 • Obserwujący w systemie ForexCopy płacą prowizję swoim Traderom tylko za transakcje, które zostały zamknięte z zyskiem, a zysk powinien wynieść więcej niż kwota, którą trzeba będzie zapłacić Traderowi w formie prowizji za określoną transakcję. Obserwujący nic nie płaci Traderowi za transakcje zamknięte ze stratą. Ta logika rozliczeń jest korzystna dla Obserwującego i chroni jego interesy.
 • Subskrybując Traderów z dzienną prowizją, Obserwujący płaci za każdy dzień roboczy Tradera, z wyłączeniem dni, kiedy handel na rynku Forex nie jest przeprowadzany (25 grudnia i 1 stycznia) oraz w weekendy (sobota i niedziela). Trader może wybrać model rozliczeniowy w oparciu o swoją strategię handlową.
 • Kopiowanie transakcji dla Obserwujących może być bezpłatne, jeśli ForexCopy Trader wybierze prowizję od nagromadzonych lotów, która jest opłacana przez InstaForex, a nie Obserwującego.

Aby rozpocząć kopiowanie transakcji Obserwujący, musi otworzyć konto rzeczywiste na dowolnym serwerze InstaForex i zarejestrować się w systemie ForexCopy jako Obserwujący. Po rejestracji Obserwujący będzie mógł monitorować Traderów z możliwością przeglądania warunków Traderów w zakresie świadczenia usług związanych z kopiowaniem transakcji oraz indywidualnie konfigurować subskrypcję dla każdego Tradera indywidualnie z wyborem par walutowych i skalą, w jakiej zamówienia będą otwierane na koncie Obserwującego.

Ustawienia kopiowania transakcji są stosowane do każdego Tradera osobno i mogą być zmieniane na żądanie Obserwującego bez rezygnacji z subskrypcji. Jeśli Trader zmieni warunki subskrypcji, nie wpłynie to na inwestorów, którzy zapisali się na poprzednich warunkach. Chroni to obserwujących przed możliwymi zmianami warunków handlowych wprowadzanych przez Tradera jednostronnie i gwarantuje zachowanie tych warunków, na które inwestor wyraził zgodę podczas zapisywania się do konkretnego Tradera.

System kopiowania transakcji jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony inwestora, po zapisaniu się i zatwierdzeniu przez Tradera, system ForexCopy potrzebuje około 15 minut na przygotowanie się do rozpoczęcia kopiowania transakcji Tradera online. Każdy Obserwujący na swoim koncie osobistym może śledzić dane statystyczne swojego konta i operacji handlowych.

Wszystkie skopiowane w systemie ForexCopy opcje wyświetlane są w sekcji "Opcje Forex" w Gabinecie Klienta.

Prowizja jest wypłacana Traderom codziennie lub po zakończeniu subskrypcji - w zależności od rodzaju prowizji. Trader otrzymuje od Obserwującego ustaloną kwotę prowizji za każdy dzień subskrypcji, jeśli taka została ustalona, lub Obserwujący płaci prowizję od transakcji zamkniętych z zyskiem po zakończeniu subskrybowania Tradera. Płatności prowizyjne są automatyczne i nie wymagają dodatkowych działań. Obie strony mogą zobaczyć w każdej chwili aktualną prowizję należną do zapłaty.

Obserwujący systemu ForexCopy w dowolnym momencie mogą zaktualizować swój profil i zostać Traderem, zachowując jednocześnie możliwość kopiowania transakcji innych Traderów. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję w ustawieniach profilu. Jednocześnie dane Obserwującego, które zostały zaktualizowane do Tradera, będą również automatycznie uwzględniane w monitoringu ForexCopy.

Kopiowanie transakcji

Główną funkcją systemu ForexCopy jest zapewnienie możliwości kopiowania transakcji przez jednego Forex Tradera z konta innego, odnoszącego sukcesy Forex Tradera w czasie rzeczywistym. Uczestnicy systemu ForexCopy mogą kopiować transakcje z kont handlowych znajdujących się w publicznym monitoringu, uzyskując w ten sposób dostęp do kopiowania strategii handlowej odnoszących sukcesy Traderów.

Uczestnicy systemu ForexCopy mogą pracować nie tylko z klasycznymi instrumentami, ale także z opcjami walutowymi. ForexCopy Obserwujący może kopiować opcje z konta ForexCopy Tradera w takim samym stosunku kopiowania, jak klasyczne instrumenty.

Każdy uczestnik systemu ForexCopy może jednocześnie kopiować transakcje innych osób i świadczyć płatne usługi subskrypcji w celu kopiowania jego własnych transakcji.

System ForexCopy przewiduje różne sposoby płatności za usługi kopiowania transakcji, płatność jest dokonywana na rzecz Forex Tradera, którego transakcje są wybierane do kopiowania przez jednego lub więcej Obserwujących ForexCopy. Wśród możliwych opcji płatności za kopiowanie transakcji skutecznych Traderów znajdują się takie jak opłata za transakcję, dzienna opłata za subskrypcję, a także płatność za procent zysków. W tym ostatnim przypadku Obserwujący płaci tylko procent zysku, jeśli taki istnieje.

Ponadto, na prośbę ForexCopy Tradera, kopiowanie transakcji dla Obserwującego może być bezpłatne. W takim przypadku InstaForex płaci za usługi Tradera.

Nie ma żadnych ograniczeń co do kopiowania transakcji kilku Traderów jednocześnie - jeśli zainteresowało Cię kilku skutecznych Traderów, możesz ustawić kopiowanie ich transakcji na swoim koncie handlowym.

Zostać uczestnikiem systemu ForexCopy i rozpocząć kopiowanie transakcji nieograniczonej liczby skutecznych Traderów może każdy posiadacz konta handlowego w InstaForex. W systemie ForexCopy może uczestniczyć każdy klient InstaForex bez ograniczeń i całkowicie za darmo.

Opłata subskrypcji

System ForexCopy od InstaForex umożliwia jednym Forex Traderom kopiowanie transakcji innych Forex Traderów, którzy odnoszą sukcesy. Korzyścią skutecznych Forex Traderów jest to, że za swoje usługi otrzymują wynagrodzenie lub prowizję za subskrypcję.

Istnieje kilka rodzajów wynagrodzeń dla skutecznych Forex Traderów, do których zapisują się uczestnicy systemu ForexCopy. Uczestnik ForexCopy może ustawić każdy z tych sposobów w gabinecie klienta, dzięki temu dla Obserwującego zostanie zaoferowany jeden z poniższych planów:

 • płatność za okres subskrypcji (opłata pobierana jest od obserwujących co 24 godziny);
 • płatność za każdą otwartą transakcję w ramach systemu ForexCopy;
 • płatność jako procent zysku otrzymanego przez Obserwującego;
 • płatność za ilość skopiowanych lotów ze wszystkich transakcji zamkniętych zarówno w rachunku zysków, jak i strat;
 • bezpłatne kopiowanie (broker opłaca usługi ForexCopy Tradera w postaci prowizji od uzyskanych lotów).

Parametry każdej subskrypcji są ustalane przez ForexCopy Tradera w jego osobistym gabinecie, a potencjalnym Obserwującym oferowany jest jeden z określonych planów w chwili zapisywania się. Każda opcja płatności jest indywidualna dla każdej subskrypcji ForexCopy oraz każdego uczestnika systemu: ten sam ForexCopy Trader może odbierać płatności od różnych obserwujących w postaci różnych opłat: za dzień subskrypcji, za transakcję lub jako procent zysku.

Możliwość zmiany opcji płatności za subskrypcję ForexCopy dla uczestników systemu i zapewnienie potencjalnym Obserwującym w systemie ForexCopy wyboru Tradera pozwala stworzyć najkorzystniejsze warunki dla obu stron uczestniczących w procesie subskrypcji: niektórzy wolą płacić za transakcję w przypadku zysku (płatność procentu zysku w wyniku subskrypcji), a inni płacić skutecznemu Traderowi za każdą transakcję. Wolność wyboru i swoboda oferowania jest tym, co wyróżnia system ForexCopy i sprawia, że jest on najbardziej atrakcyjny dla Traderów, którzy chcą zarobić nie tylko na własnym handlu, ale także na udostępnianiu transakcji do kopiowania innym Traderom.

Sprzedaż sygnałów

System ForexCopy od InstaForex stanowi wyjątkową okazję dla sprzedawców sygnałów handlowych i otwiera ogromne możliwości dystrybucji usług sprzedaży sygnałów prywatnym Traderom w czasie rzeczywistym.

ForexCopy to usługa automatycznego kopiowania transakcji o wygodnym interfejsie subskrypcji transakcji skutecznych Traderów. Z powodu braku ograniczeń w korzystaniu z usług doradców lub wszelkich innych limitów dotyczących handlu, usługa ForexCopy jest jednym z najlepszych rozwiązań dla tych, którzy zajmują się sprzedażą sygnałów lub planują się tym zająć w przyszłości.

Sprzedaż sygnałów za pomocą ForexCopy jest bardzo prosta! Dostajesz nie tylko w pełni zautomatyzowany interfejs do prowadzenia płatnej subskrypcji transakcji na Twoim koncie handlowym, ale także automatyczne płatności za subskrypcje od klientów bezpośrednio na Twoje konto handlowe z możliwością śledzenia terminowej płatności od dziesiątek i setek subskrybentów Twoich sygnałów.

Rejestrując się w ForexCopy od InstaForex, zostajesz automatycznie dodany do publicznego monitoringu skutecznych Traderów, który jest codziennie wyświetlany przez tysiące Traderów i może być dla Ciebie źródłem dużej liczby obserwujących - osób, których nawet nie znasz, w tym z innych krajów i mówiących innymi językami.

Wszystko, czego potrzebujesz do sprzedawania sygnałów za pośrednictwem usługi ForexCopy - to konto handlowe w InstaForex zarejestrowane w systemie ForexCopy i aktywność handlowa, aby inni Traderzy mogli kopiować Twoje transakcje.

Nie masz dużego doświadczenia w handlu, ale wiesz, jak prawidłowo wybrać odnoszących sukcesy Traderów? W takim razie możesz subskrybować ich transakcje i odsprzedawać ich sygnały swoim klientom!

Dobra rada: ważną zaletą systemu ForexCopy dla dostawców sygnałów handlowych jest to, że można wprowadzić kod partnerski do wszystkich linków w publicznym monitoringu konta handlowego, którego sygnały planuje się promować. Dzięki temu ci Traderzy, którzy wyświetlą monitoring konta, a następnie zdecydują się skorzystać z tych sygnałów podczas samodzielnego handlu, zapewnią Ci dochód w postaci prowizji za każdą ich transakcję.

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.