empty
 
 

Wskaźnik Ichimoku (lub Ichimoku Kinko Hyo – z japońskiego: wykres równowagi na rzut oka ), łącząc wiele innych wskaźników i różne podejścia do prognozowania ruchów cen, ma na celu określenie trendu rynkowego, poziomów wsparcia i oporu oraz stworzenie sygnałów kupna i sprzedaży. Wskaźnik został opracowany w latach trzydziestych, aby przewidzieć ruch japońskiego indeksu giełdowego Nikkei na tygodniowych i codziennych wykresach przez analityka Goichi Hosoda (pseudonim Sanjin Ichimoku).

Tenkan-sen (linia zawrotu; linia rewolty), zaznaczona na wykresie kolorem czerwonym, pokazuje średnią cenę dla pierwszego przedziału czasowego, zdefiniowaną jako suma maksimum i minimum dla tego czasu podzielona przez dwa. Wskazuje kierunek obecnego trendu krótkoterminowego.

Kijun-sen (linia główna; linia standardowa), oznaczona kolorem niebieskim, pokazuje średnią cenę za drugi okres czasu, służy jako wskaźnik ruchu rynku. Jeśli linia idzie w górę, rynek jest byczy, a jeśli spadnie - niedźwiedzi.

Senkou A (linia 1 prowadząca) - pokazuje środek odległości między dwiema poprzednimi liniami, przesuniętą do przodu o wartość drugiego przedziału czasowego.

Senkou B (linia 2 prowadząca) - pokazuje średnią cenę dla trzeciego przedziału czasowego, przesuniętą do przodu o wartość drugiego przedziału czasowego.

Kumo (chmara) - zacieniony obszar między dwiema wyprzedzającymi liniami. Jeśli cena znajduje się między tymi liniami, uważa się, że na rynku nie ma trendu i krawędzi chmury tworzą wsparcie i opór. Jeśli cena znajduje się nad chmurą, to górna jej linia tworzy pierwsze wsparcie, a druga - drugie. Jeśli cena znajduje się pod chmurą, to dolna linia tworzy pierwszy opór, w górna - drugi.

Chinkou Span (linia opóźniona) - wykres cen zamknięcia cofnięty o wartość drugiego przedziału czasu. Jeśli linia Chinkou Span przecina wykres cenowy od dołu do góry, jest to sygnał kupna. Jeśli od góry do dołu - sygnał do sprzedaży.

Linie Tenkan-sen, Kijun-sen i Senkou, gdy są używane razem, są podobne do wskaźnika MACD. Z kolei Chinkou Span jest podobny do standardowego wskaźnika platformy handlowej MetaTrader4 - Momentum.

Aby zbudować wykres, autor zaleca sekwencyjne ustawienie wartości linii opisanych powyżej - 9, 26, 52, 26. Dane te najlepiej nadają się do cotygodniowego handlu na japońskim rynku akcji. Dane są optymalne również dla innych ram czasowych i rynków.

Sygnały

Przecięcie Tenkan i Kijun od dołu do góry sygnalizuje otwarcie transakcji kupna, a od góry do dołu - transakcji sprzedaży.

Przecięcie Senkou A i Senkou B od dołu do góry daje sygnał do zakupu, od góry do dołu - do sprzedaży.

Przecięcie wykresu cen i linii wskaźnika Ichimoku od dołu do góry wskazuje korzystny moment na zakup, od góry do dołu - na sprzedaż.

Przekraczanie linii Chikou na wykresie cen od dołu do góry jest sygnałem do zakupu, od góry do dołu - do sprzedaży.

Wróć do listy artykułów
Otwórz konto
Otwórz konto
Wpłać depozyt
Wpłać depozyt
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.